Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2022 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
prof. dr. G.C.M. Majoor
mr. A. de Neve
mr. A. B. Schoonbeek
mr. drs. L. in 't Veld
mr. Q. H. van Vliet

Vaste medewerkers

mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen RA

Coördinerend redacteur

mr. drs. L. van Dijk

 

Inleiding

De balans van het nieuwe normaal

mr. M.A.J. Cremers1

Ten tijde van het schrijven van dit voorwoord kleuren de straten oranje. De vlaggen hangen uit, stoepen zijn van witgekalkte namen voorzien ter reservering van de beste plekken voor de vrijmarkt en de horeca maakt zich op voor een feestelijke dag met dito omzet. Kortom, het is bijna Koningsdag.   Hoe anders was dat twee jaar geleden. Toen waren er alleen duiven op de dam in Amsterdam. Er heerste grote onzekerheid over Covid en de gevolgen daarvan. We gingen in een "intelligente lockdown". Ziekenhuizen openden Covid-afdelingen, scholen, winkels en kantoren gingen dich... ...lees meer

Artikel

De Safe ontleed: kwalificeert dit hybride financieringsinstrument als eigen v...

mr. J. Schouten1

Sinds enkele jaren neemt bij Nederlandse startups de interesse voor gebruik van de Amerikaanse Simple Agreement for Future Equity (Safe) als financieringsinstrument toe. Maar wat is de Safe en met welk doel wordt het instrument gebruikt? Kan de Safe worden gebruikt als Nederlandsrechtelijk financieringsinstrument en welke aanpassingen zijn daarvoor gewenst? Het gebruik van de Safe doet de vraag rijzen of het instrument op basis van de overeengekomen bepalingen kwalificeert als schuld of eigen vermogen. De bestuurders van de startup en de benoemde accountant dienen zich te conformeren aan... abonneren of dit artikel kopen.

Voorzieningen in de jaarrekening: aansprakelijkheid van bestuurders en accoun...

mr. L.A. van Amsterdam en mr. B. Baaijens1

Ondernemingen die worden geconfronteerd met waarschijnlijke of vaststaande verplichtingen die in omvang of ontstaansmoment onzeker zijn, moeten in hun jaarrekening een voorziening opnemen. Het ten onrechte wel of niet treffen van een voorziening brengt (aansprakelijkheids)risico's met zich mee voor bestuurders en de controlerend accountant. In dit artikel komen deze risico's aan de orde. Meer in het bijzonder staan wij stil bij voorzieningen voor juridische geschillen.[2] In de Welsec-zaak was het niet treffen van een dergelijke voorziening grond voor het met en zonder succes aansprakeli... abonneren of dit artikel kopen.

Praktijkvraag: Foutherstel en niet-vastgestelde jaarrekening

A. Dieleman RA1

Deze praktijkvraag gaat in op de situatie dat een jaarrekening van een rechtspersoon (onder Titel 9 BW 2) die niet is vastgesteld door de algemene vergadering bij het handelsregister wordt gedeponeerd. Na deze publicatie bij het handelsregister blijkt de jaarrekening 'in ernstige mate tekort te schieten in het beeld dat de jaarrekening moet geven van vermogen en resultaat' (art. 2:362 lid 6 tweede volzin BW). Deze praktijkvraag gaat in op de vraag hoe foutherstel dan moet plaatsvinden. Om het vraagstuk van foutherstel van een niet-vastgestelde jaarrekening te behandelen ga ik eers... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie: Zorgplicht accountant bij onrechtmatig gebruik concept-accountants...

A. Dieleman RA1

Deze annotatie behandelt een recente uitspraak van de Rechtbank Overijssel waarin de zorgplicht van de accountant centraal staat.[2] De casus gaat over de vraag of de betrokken accountant onzorgvuldig heeft gehandeld ten opzichte van aandeelhouders die beweerden te zijn afgegaan op een concept-accountantsverslag waar zij in hun hoedanigheid van commissaris kennis van hadden gekregen, maar als aandeelhouder geen recht op hadden. De procedure bij de Rechtbank Overijssel volgt op een tuchtprocedure bij de Accountantskamer[3] en een daaropvolgende beroepsprocedure bij het College van Beroep ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. Q.H. van Vliet en prof. dr. C. Camfferman RA1

Binnenlands RJ-Uiting 2022-7 "Aanpassingen in hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen als gevolg van wijzigingen in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs" Als gevolg van de op 22 februari 2022 gepubliceerde wijzigingen in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo), geeft de Raad voor de Jaarverslaggeving in deze RJ-Uiting de aanpassingen in hoofdstuk 660 'Onderwijsinstellingen' als gevolg van de wijzigingen in de Rjo weer. Een deel van de wijzigingen zijn van toepassing vanaf verslagjaar 2021, waaronder dat onderwijsinstellingen wettelijk verplicht zijn hun jaarversl... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS