Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2022 nr. 2

De Safe ontleed: kwalificeert dit hybride financieringsinstrument als eigen vermogen of vreemd vermogen?

mr. J. Schouten1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Sinds enkele jaren neemt bij Nederlandse startups de interesse voor gebruik van de Amerikaanse Simple Agreement for Future Equity (Safe) als financieringsinstrument toe. Maar wat is de Safe en met welk doel wordt het instrument gebruikt? Kan de Safe worden gebruikt als Nederlandsrechtelijk financieringsinstrument en welke aanpassingen zijn daarvoor gewenst? Het gebruik van de Safe doet de vraag rijzen of het instrument op basis van de overeengekomen bepalingen kwalificeert als schuld of eigen vermogen. De bestuurders van de startup en de benoemde accountant dienen zich te conformeren aan het antwoord op die vraag bij het opstellen van de jaarrekening. Indien het als schuld kwalificeert, welke aanpassingen moeten aan het model aangebracht worden zodat de Safe kan worden beschouwd als eigen vermogen?

1. Wat is de Safe?

 1. De Safe is een model participatieovereenkomst ontwikkeld door YCombinator2 , en betreft een financieringsovereenkomst di...

  U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

  Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


  Verder in dit artikel:

  1. Wat is de Safe?

  2. Toepassing van de Safe als Nederlandsrechtelijk financieringsinstrument

  2.1. Aantrekkelijkheid van de Safe als pre-seed financieringsinstrument voor startups

  2.2. Noodzakelijke wijzigingen aan de Safe

  2.2.1. Verstrekking van een recht op aandelen

  2.2.2. Rechten van de investeerder bij verstrekking recht tot verkrijging van certificaten van aandelen

  2.2.3. Overdracht van rechten uit hoofde van de Safe

  2.2.4. Uitgifte van aandelen ter uitvoering van de Safe

  2.2.5. Bescherming van belangen van de Safe investeerder

  2.2.6. Beperking dividendrecht Safe investeerder

  2.2.7. Verwijzingen naar Amerikaanse wetgeving

  3. Kwalificatie van de Safe als eigen vermogen of vreemd vermogen

  4. Nederlandsrechtelijk alternatief voor de Safe

  4.1. Een ontwerp van het eigen vermogen financieringsinstrument naar Nederlands recht

  4.1.1. Recht tot verkrijging van aandelen tegen onmiddellijke betaling van de uitgifteprijs

  4.1.2. Dividendrecht

  4.1.3. Uitgifte van PPP aandelen

  4.1.4. Procedure voor uitgifte van PPP aandelen

  4.1.5. Bescherming belangen van de PPP investeerder

  4.1.6. Overdracht van rechten uit hoofde van de PPP

  4.2. Kwalificatie als eigen vermogen

  5. Samenvatting en conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

 • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. Schouten1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17223

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

eigen vermogen, vreemd vermogen, betalingsverplichting, jaarrekening, Safe, hybride financieringsinstrument, Vooruitbetaling, Participatie, Garantievermogen, Achterstelling

Verder in 2022 nr.2

 Praktijkvraag: Foutherstel en niet-vastgestelde jaarrekening

Deze praktijkvraag gaat in op de situatie dat een jaarrekening van een rechtspersoon (onder Titel 9 BW 2) die niet is vastgesteld door de algemene vergadering bij het handelsregister wordt gedepone...

 De Safe ontleed: kwalificeert dit hybride financieringsinstrument als eigen vermogen of vreemd vermogen?

Sinds enkele jaren neemt bij Nederlandse startups de interesse voor gebruik van de Amerikaanse Simple Agreement for Future Equity (Safe) als financieringsinstrument toe. Maar wat is de Safe en met ...

 Voorzieningen in de jaarrekening: aansprakelijkheid van bestuurders en accountants mede bezien in het licht van de Welsec-casus

Ondernemingen die worden geconfronteerd met waarschijnlijke of vaststaande verplichtingen die in omvang of ontstaansmoment onzeker zijn, moeten in hun jaarrekening een voorziening opnemen. Het ten ...

 De balans van het nieuwe normaal

Ten tijde van het schrijven van dit voorwoord kleuren de straten oranje. De vlaggen hangen uit, stoepen zijn van witgekalkte namen voorzien ter reservering van de beste plekken voor de vrijmarkt en...