Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2022 nr. 2/3

'Convinced before convicted' - Overtuigend aantonen bij een vergrijpboete

mr. D.J.E. de Kruif en mr. A.B. Vissers1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Hoge Raad 8 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:526

1. Inleiding

Het arrest van 8 april 2022 betreft het tweede arrest binnen een jaar tijd waarin de Hoge Raad een uitspraak met betrekking tot vergrijpboeten ambtshalve casseert. In zijn arrest van 24 september 2021 ging de Hoge Raad uit eigen beweging ten overvloede in op de suppletieverplichting van artikel 10a AWR en het opleggen van een vergrijpboete wegens de niet-nakoming daarvan in relatie tot het nemo-teneturbeginsel.2 In het arrest van 8 april 2022 heeft de Hoge Raad de bewijsmaatstaf voor opzet in boetezaken verduidelijkt. De Hoge Raad overwoog dat opzet – als bestanddeel van een beboetbaar feit – slechts kan worden aangenomen indien de daarvoor vereiste feiten en omstandigheden buiten redelijke twijfel zijn komen vast te staan. Het gaat daarbij om 'overtuigend aantonen' in plaats van het regelmatig door feitenrechters gehanteerde criterium van 'aannemelijk maken'.3 Dat de ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Hoge Raad 8 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:526

1. Inleiding

2. De bewijsmaatstaf

3. Vereiste aangifte en opzet

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. D.J.E. de Kruif en mr. A.B. Vissers1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2022:526
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17257

Verder in 2022 nr.2/3

 Voorwoord

In deze aflevering vindt u, naast de vaste rubrieken, drie annotaties bij rechterlijke uitspraken, een artikel over de per 1 mei 2022 in werking getreden Wet openbaarheid overheid en een artikel ov...

 De openbaarmaking van strafrechtelijk gerelateerde informatie onder de Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) vervangen door de Wet open overheid (hierna: Woo). Daarmee wordt na vele jaren gehoor gegeven aan de maatschappelijke roe...

 De rechtspersoon en de DGA als 'dezelfde persoon': uitholling van rechtsbescherming bij het una via- beginsel

Anders dan in veel andere jurisdicties kan een rechtspersoon op basis van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (Sr), ondanks dat het geen menselijke eigenschappen heeft, wel dader zi...

 Actualiteiten

Economisch strafrecht arbeidsomstandigheden Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel.   Rechtbank Overijssel 7 maart 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:1172 (zaak-A) Rechtbank Overij...