Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2022 nr. 2/3

Redactie

Hoofdredactie

mr. A. B. Vissers
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. M. Altena
mr. C. M.I. van Asperen-de Boer
mr. H. J. Bisscheroux
mr. drs. M.J. Blotwijk
mr. R. de Bree
mr. drs. S.R. van Breukelen
mr. T. Felix
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. M.A. Loenen
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. R.J.M. de Rijck
mr. J.S. Roepnarain
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. A. E. Wilbrink
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. L.A. Van Bavel
mr. L.J. Bergsma
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. S.A. Eckhardt
mr. J.G. Geertsma
mr. C.A.M. Janssen
mr. S.D. de Jong
mr. D.J.E. de Kruif
mr. drs. L.J. Leijten
mr. T.S.E. van Nispen
mr. O.S. Pluimer
mr. E.Y van Schaik

Redactiesecretaris(sen)

mr. L.M. Hermans

 

Inleiding

Voorwoord

mr. R. van der Hoeven1

In deze aflevering vindt u, naast de vaste rubrieken, drie annotaties bij rechterlijke uitspraken, een artikel over de per 1 mei 2022 in werking getreden Wet openbaarheid overheid en een artikel over het una via-beginsel.   Bruijn en Kraaijeveld signaleren een uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden van februari 2022, waarin het hof oordeelt dat de verdachte van overtreding van artikel 9.2.2.1 Wet Milieubeheer onder de geschetste omstandigheden met een beroep op het nemo tenetur beginsel mocht weigeren op grond van artikel 19 WED gevorderde gegevens uit te leveren. H... ...lees meer

Artikel

De openbaarmaking van strafrechtelijk gerelateerde informatie onder de Wet op...

mr. K. Giezeman en mr. N.A. Nowotny1

Op 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) vervangen door de Wet open overheid (hierna: Woo). Daarmee wordt na vele jaren gehoor gegeven aan de maatschappelijke roep om meer transparantie van de overheid en openbaarheid van overheidsinformatie. Dit is reden om ook stil te staan bij de wijze waarop de Woo werkt in de strafrechtelijke praktijk. Strafrechtelijke autoriteiten (zoals het Openbaar Ministerie (hierna: OM)), verdachten, slachtoffers en hun advocaten kunnen tijdens of na een strafzaak immers te maken krijgen met openbaarmakin... abonneren of dit artikel kopen.

De rechtspersoon en de DGA als 'dezelfde persoon': uitholling van rechtsbesch...

mr. K.M.G. Demandt en mr. M. Coenen1

Anders dan in veel andere jurisdicties kan een rechtspersoon op basis van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (Sr), ondanks dat het geen menselijke eigenschappen heeft, wel dader zijn van een strafbaar feit. Bij de introductie van de strafbaarheid van de rechtspersoon in het Wetboek van Strafrecht heeft de wetgever willen aansluiten bij het civielrechtelijke begrip.[2] De rechtspersoon is een volwaardig rechtssubject en zelfstandig drager van rechten en plichten. Beboeting of bestraffing vindt plaats via het functioneel daderschap en het leerstuk van... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 februari 2022, ECLI:NL:GHARL:...

mr. J.G. Bruijne en mr. R.P.A. Kraaijeveld1

"Oordeel hof  Feiten en omstandigheden   Aan de hand van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting stelt het hof de volgende feiten en omstandigheden vast.   Uit het landelijk onderzoek genaamd 26MCloud blijkt volgens het proces-verbaal van opsporing dat op 29 mei 2018 te 20.16 uur een postpakket met professioneel illegaal vuurwerk op naam van verdachte is bezorgd op het adres [adres] te [plaats] . Op dit adres staat verdach... abonneren of dit artikel kopen.

'Convinced before convicted' - Overtuigend aantonen bij een vergrijpboete

mr. D.J.E. de Kruif en mr. A.B. Vissers1

Annotatie bij Hoge Raad 8 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:526 1. Inleiding Het arrest van 8 april 2022 betreft het tweede arrest binnen een jaar tijd waarin de Hoge Raad een uitspraak met betrekking tot vergrijpboeten ambtshalve casseert. In zijn arrest van 24 september 2021 ging de Hoge Raad uit eigen beweging ten overvloede in op de suppletieverplichting van artikel 10a AWR en het opleggen van een vergrijpboete wegens de niet-nakoming daarvan in relatie tot het nemo-teneturbeginsel.[2] In het arrest van 8 april 2022 heeft de Hoge Raad de bewijsmaatstaf... abonneren of dit artikel kopen.

Mag het OM vervolgen op basis van een onderzoek verricht door een verzekeraar?

mr. A.E. van der Wal1

Annotatie bij Hof Den Haag 27 januari 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:57 en ECLI:NL:GHDHA:2022:58 1. Inleiding Op 27 januari 2022 heeft het hof Den Haag zich een tweetal arresten uitgelaten over de vraag wat rechtens is als het voorbereidend onderzoek naar verzekeringsfraude is verricht door en in opdracht van een verzekeringsmaatschappij. In deze zaken komt de vraag aan de orde of het OM verdachten mag vervolgen op basis van een onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van verzekeringsmaatschappijen naar verzekeringsfraude.   Het openbaar minis... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Actualiteiten

Economisch strafrecht arbeidsomstandigheden Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel.   Rechtbank Overijssel 7 maart 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:1172 (zaak-A) Rechtbank Overijssel 7 maart 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:1173 (zaak-B) Bij vonnissen van 7 maart 2022 heeft de Rechtbank Overijssel uitspraak gedaan in de strafzaken tegen een bouwbedrijf (zaak-A) en een transportbedrijf (zaak-B) betreffende een arbeidsongeval waarbij op 8 december 2020 een werknemer van het transportbedr... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS