Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2022 nr. 2/3

De openbaarmaking van strafrechtelijk gerelateerde informatie onder de Wet open overheid

mr. K. Giezeman en mr. N.A. Nowotny1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) vervangen door de Wet open overheid (hierna: Woo). Daarmee wordt na vele jaren gehoor gegeven aan de maatschappelijke roep om meer transparantie van de overheid en openbaarheid van overheidsinformatie. Dit is reden om ook stil te staan bij de wijze waarop de Woo werkt in de strafrechtelijke praktijk. Strafrechtelijke autoriteiten (zoals het Openbaar Ministerie (hierna: OM)), verdachten, slachtoffers en hun advocaten kunnen tijdens of na een strafzaak immers te maken krijgen met openbaarmaking op grond van de Woo. Gedurende het strafrechtelijk onderzoek en het strafproces vergaren strafrechtelijke autoriteiten veel informatie die op grond van de Woo openbaar kan of moet worden gemaakt. Onder de Wob werd afgelopen jaren regelmatig om openbaarmaking van strafrechtelijk gerelateerde informatie (hierna gedefinieerd) verzocht. Met de komst van de Woo, die openbaarmaking in verdere mate mog...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Openbaarheid van strafrechtelijk gerelateerde informatie volgens het straf(proces)recht

3. Het algemene karakter van de Woo en bijzondere aan de Woo derogerende openbaarmakingsregimes

4. Actieve en passieve openbaarmaking onder de Woo

5. Uitzonderingen  

6. De problematische verhouding tussen het straf(proces)recht en de Woo

7. De relevantie van de geheimhoudingsplicht van de officier van justitie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K. Giezeman en mr. N.A. Nowotny1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17258

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

Wet open overheid, Woo, geheimhoudingsplicht, officier van justitie, strafdossier, 365 Sv, Strafrechtelijk gerelateerde informatie

Verder in 2022 nr.2/3

 Voorwoord

In deze aflevering vindt u, naast de vaste rubrieken, drie annotaties bij rechterlijke uitspraken, een artikel over de per 1 mei 2022 in werking getreden Wet openbaarheid overheid en een artikel ov...

 De openbaarmaking van strafrechtelijk gerelateerde informatie onder de Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) vervangen door de Wet open overheid (hierna: Woo). Daarmee wordt na vele jaren gehoor gegeven aan de maatschappelijke roe...

 De rechtspersoon en de DGA als 'dezelfde persoon': uitholling van rechtsbescherming bij het una via- beginsel

Anders dan in veel andere jurisdicties kan een rechtspersoon op basis van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (Sr), ondanks dat het geen menselijke eigenschappen heeft, wel dader zi...

 Actualiteiten

Economisch strafrecht arbeidsomstandigheden Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel.   Rechtbank Overijssel 7 maart 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:1172 (zaak-A) Rechtbank Overij...