Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2022 nr. 2/3

De rechtspersoon en de DGA als 'dezelfde persoon': uitholling van rechtsbescherming bij het una via- beginsel

mr. K.M.G. Demandt en mr. M. Coenen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Anders dan in veel andere jurisdicties kan een rechtspersoon op basis van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (Sr), ondanks dat het geen menselijke eigenschappen heeft, wel dader zijn van een strafbaar feit. Bij de introductie van de strafbaarheid van de rechtspersoon in het Wetboek van Strafrecht heeft de wetgever willen aansluiten bij het civielrechtelijke begrip.2 De rechtspersoon is een volwaardig rechtssubject en zelfstandig drager van rechten en plichten. Beboeting of bestraffing vindt plaats via het functioneel daderschap en het leerstuk van de toerekening van opzettelijk menselijk handelen.

 

Het ne bis in idem-beginsel en het una via-beginsel strekken ter bescherming van dezelfde justitiabele tegen dubbele vervolging en bestraffing, zowel in het strafrecht als in het bestuursrecht. Deze beginselen zijn nationaal verankerd in zowel het Wetboek van Strafvordering (Sv) als de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en zorgen er...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Una via en ne bis in idem als bescherming tegen dubbele vervolging

3. Una via en ne bis in idem bij dezelfde persoon

4. Een compensatie voor een dubbele vervolging in de straftoemeting?

5. Vereenzelviging in andere constellaties

6. Afsluitend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K.M.G. Demandt en mr. M. Coenen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17259

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

una via, vereenzelviging, ne bis in idem

Verder in 2022 nr.2/3

 Voorwoord

In deze aflevering vindt u, naast de vaste rubrieken, drie annotaties bij rechterlijke uitspraken, een artikel over de per 1 mei 2022 in werking getreden Wet openbaarheid overheid en een artikel ov...

 De openbaarmaking van strafrechtelijk gerelateerde informatie onder de Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) vervangen door de Wet open overheid (hierna: Woo). Daarmee wordt na vele jaren gehoor gegeven aan de maatschappelijke roe...

 De rechtspersoon en de DGA als 'dezelfde persoon': uitholling van rechtsbescherming bij het una via- beginsel

Anders dan in veel andere jurisdicties kan een rechtspersoon op basis van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (Sr), ondanks dat het geen menselijke eigenschappen heeft, wel dader zi...

 Actualiteiten

Economisch strafrecht arbeidsomstandigheden Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel.   Rechtbank Overijssel 7 maart 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:1172 (zaak-A) Rechtbank Overij...