Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2022 nr. 7/8

Stikstof en innovatie in de veehouderij

mr. M.I.J. Toonders1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2022

Op 29 mei 2019 zette de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling)2 een streep door de ecologische onderbouwing van het Programma Aanpak Stikstof (hierna: het 'PAS'). Met deze uitspraak kwam direct een einde aan een periode dat eenvoudig een natuurvergunning verkregen kon worden voor activiteiten die leidden tot stikstofdepositie. Inmiddels zijn we drie jaar verder en is er tot op heden nog geen alternatief voor het PAS. De uitspraak betekende het begin van een Nederlandse stikstofcrisis. Om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden zijn sindsdien maatregelen getroffen om de vergunningverlening weer op gang te brengen. Volgens de Minister voor Natuur en Stikstof zijn alle sectoren daarbij aan zet. Mogelijke oplossingen voor (agrarische) ondernemers zijn innovatie, verplaatsing, extensivering of zelfs vrijwillig stoppen.3 Vooral voor dat laatste wordt veel geld vrijgemaakt, terwijl i...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2022

1. De noodzaak voor innovatie in de veehouderij

1.1. Adviezen

1.2. De overheid aan zet; maatregelenpakket voor de landbouw ook gericht op innovatie

1.2.1. Advies Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen

1.2.2. Experimenteerruimte voor innovatie in de veehouderij  

1.2.3. Innovatieve stalsystemen op basis van realtime meten

1.2.4. Proefstalregeling ammoniak

2. Intern salderen en vergunningplicht Wnb

3. De vaststelling en borging van Rav-emissiefactoren

4. Onderzoeken, rapporten en adviezen

4.1. CBS-studie (2019)[21]

4.2. CDM-advies (2020)[23]

4.3. Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof (2020)[25]

4.4. Praktijkmeetonderzoek (WUR, CLM, Monteny, 2021)[26]

4.5. RIVM Rapport 2018-0163 (2018)[27] en rapport CDM werkgroep NEMA[28]

4.6. WUR-rapport 1082 (2018)[29]

4.7. Bevindingen

5. Rechtspraak

6. Oplossingsrichtingen

6.1. Maatwerk -> (gebruiks)voorschriften en monitoring

6.2. Beschermingsmaatregelen

6.3. Maatwerkvoorschriften

6.4. Intern salderen en afromen

6.5. Systeem dat stuurt op emissiedoelen

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.I.J. Toonders1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/17343

Verder in 2022 nr.7/8

 Redactioneel

Zelden is agrarisch Nederland zo in het nieuws geweest als de laatste tijd. Stikstof is een explosief mengsel geworden en heeft, niet in het minst in ons tijdschrift, heel wat pennen in beweging ge...

 Wilt u nog meer overdrachtsbelasting?

In mijn kort & bondig in het laatste nummer van 2020 (getiteld: 'Wilt u meer of minder overdrachtsbelasting?') wees ik de agrarisch (fiscaal) adviseur, naar aanleiding van Prinsjesdag 2020, al ...

 Stikstof en innovatie in de veehouderij

Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2022 Op 29 mei 2019 zette de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling)[2] een streep door de ecologische onderbouwing van he...

 De civiele kant van stikstof. Een praktijkgerichte juridische benadering van de handel in stikstofrechten

Preadvies Vereniging voor Agrarisch recht 2022 Sinds 2019, toen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) vernietigend oordeelde over het Programma Aanpak Stikstof (PAS),[...

 Fiscale aspecten stikstofemissieruimte

Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2022 De veehouderij in Nederland wordt verantwoordelijk gehouden voor een groot deel van de stikstofdepositie. Het terugdringen daarvan vormt al decenniala...

 'Want de boer moet er wel wat aan overhouden als hij of zij wordt uitgekocht'

….stelde minister Van der Wal op NPO Radio 1 kort na het uitkomen van haar befaamde 1 april-brief. In die brief zelf is te lezen: 'Ook zal ik met de betrokken sectoren bespreken of de fiscale regel...

 Lucht en licht onder de stikstofdeken

Vrijwel geen enkele boer of boerin hoeft te stoppen omdat er een stikstofprobleem is. Als je maar blijft doen waar je goed in bent, en blijft zoeken naar verbetering. Ieder bedrijf kan blijven best...

 Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Pacht Kwalificatie Het ter beschikking stellen van percelen en opstallen ter exploitatie van een pluimveebedrijf kwalificeert als pacht. Daaraan doet niet af dat partijen mogelijk een andere rech...

 Aankondigingen

. Alles over Agro-fiscaliteit 2022 (2-daagse cursus)   Fiscale regelingen zijn van groot belang voor allerlei bedrijfsbeslissingen. Ook op persoonlijk vlak grijpt de fiscaliteit diep i...