Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2022 nr. 7/8

Fiscale aspecten stikstofemissieruimte

mr. ing. H.J. van den Kerkhof RB1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2022

De veehouderij in Nederland wordt verantwoordelijk gehouden voor een groot deel van de stikstofdepositie. Het terugdringen daarvan vormt al decennialang een belangrijke factor bij de afwegingen die de nationale overheid, provincies, gemeenten en de agrarische ondernemers (moeten) maken.
Vanaf de invoering van de Meststoffenwet is getracht om het overschot aan fosfaat en stikstof te beperken. Teneinde de inperking te reguleren heeft de overheid tal van maatregelen afgekondigd. De aan een agrarische onderneming verbonden vergunningen, productierechten en milieu-investeringen roepen in fiscale zin een scala aan vragen op.
Ten aanzien van de fosfaatrechten zijn de contouren in fiscaal opzicht ondertussen helder2 . Daarentegen zijn de contouren van de stikstofemissieruimte ('stikstofrechten'?) tot nu toe moeilijk te duiden.
In tegenstelling tot fosfaatrechten die vrij verhandelbaar zijn en eenduidig als vermogens...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2022

1. 'Stikstofrechten': zelfstandig bedrijfsmiddel of onderdeel van het gebouw?

2. Afschrijving van het 'object' stikstofemissieruimte

3. Stikstofemissieruimte uitgesloten bedrijfsmiddel voor investeringsaftrek?

4. Fiscale gevolgen verkoop of verleasen 'stikstofrechten' (stikstofemissieruimte)

5. Fiscale gevolgen beëindiging veebedrijven op basis van de Subsidieregeling landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie of MGA-2 tranche

6. Toepassing herinvesteringsreserve

7. Gedeeltelijke staking en toepassing herinvesteringsreserve

8. Sloop van bedrijfsgebouwen

9. Toepassing van de landbouwvrijstelling

10. Ondergrond van de bedrijfsgebouwen

11. Omzetting landbouwgrond in landschapsgrond

12. Omzetbelasting

13. Voorlopige conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. ing. H.J. van den Kerkhof RB1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/17345

Verder in 2022 nr.7/8

 Redactioneel

Zelden is agrarisch Nederland zo in het nieuws geweest als de laatste tijd. Stikstof is een explosief mengsel geworden en heeft, niet in het minst in ons tijdschrift, heel wat pennen in beweging ge...

 Wilt u nog meer overdrachtsbelasting?

In mijn kort & bondig in het laatste nummer van 2020 (getiteld: 'Wilt u meer of minder overdrachtsbelasting?') wees ik de agrarisch (fiscaal) adviseur, naar aanleiding van Prinsjesdag 2020, al ...

 Stikstof en innovatie in de veehouderij

Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2022 Op 29 mei 2019 zette de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling)[2] een streep door de ecologische onderbouwing van he...

 De civiele kant van stikstof. Een praktijkgerichte juridische benadering van de handel in stikstofrechten

Preadvies Vereniging voor Agrarisch recht 2022 Sinds 2019, toen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) vernietigend oordeelde over het Programma Aanpak Stikstof (PAS),[...

 Fiscale aspecten stikstofemissieruimte

Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2022 De veehouderij in Nederland wordt verantwoordelijk gehouden voor een groot deel van de stikstofdepositie. Het terugdringen daarvan vormt al decenniala...

 'Want de boer moet er wel wat aan overhouden als hij of zij wordt uitgekocht'

….stelde minister Van der Wal op NPO Radio 1 kort na het uitkomen van haar befaamde 1 april-brief. In die brief zelf is te lezen: 'Ook zal ik met de betrokken sectoren bespreken of de fiscale regel...

 Lucht en licht onder de stikstofdeken

Vrijwel geen enkele boer of boerin hoeft te stoppen omdat er een stikstofprobleem is. Als je maar blijft doen waar je goed in bent, en blijft zoeken naar verbetering. Ieder bedrijf kan blijven best...

 Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Pacht Kwalificatie Het ter beschikking stellen van percelen en opstallen ter exploitatie van een pluimveebedrijf kwalificeert als pacht. Daaraan doet niet af dat partijen mogelijk een andere rech...

 Aankondigingen

. Alles over Agro-fiscaliteit 2022 (2-daagse cursus)   Fiscale regelingen zijn van groot belang voor allerlei bedrijfsbeslissingen. Ook op persoonlijk vlak grijpt de fiscaliteit diep i...