Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2022 nr. 7/8

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. H.A. van Bommel
mr. M. Jansen Schoonhoven
mr. dr. D. Korsse
mr. R. Ligtvoet
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. C.A.M. van Reeken
prof. mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

 

Inleiding

Redactioneel

Zelden is agrarisch Nederland zo in het nieuws geweest als de laatste tijd. Stikstof is een explosief mengsel geworden en heeft, niet in het minst in ons tijdschrift, heel wat pennen in beweging gebracht. De Vereniging voor Agrarisch Recht kan ook niet om dit thema heen bij haar komende jaarvergadering op 30 september a.s. te Utrecht.   Voorafgaand daaraan zijn, gewoontegetrouw, in deze editie van het tijdschrift de preadviezen voor die vergadering opgenomen. Marieke Toonder, Nico Bouwman en Bert van den Kerkhof belichten het thema vanuit achtereenvolgens b... ...lees meer

Artikel

Stikstof en innovatie in de veehouderij

mr. M.I.J. Toonders1

Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2022 Op 29 mei 2019 zette de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling)[2] een streep door de ecologische onderbouwing van het Programma Aanpak Stikstof (hierna: het 'PAS'). Met deze uitspraak kwam direct een einde aan een periode dat eenvoudig een natuurvergunning verkregen kon worden voor activiteiten die leidden tot stikstofdepositie. Inmiddels zijn we drie jaar verder en is er tot op heden nog geen alternatief voor het PAS. De uitspraak betekende het begin van een Nederlandse stikstofcrisis. Om de... abonneren of dit artikel kopen.

De civiele kant van stikstof. Een praktijkgerichte juridische benadering van ...

mr. N. Bouwman1

Preadvies Vereniging voor Agrarisch recht 2022 Sinds 2019, toen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) vernietigend oordeelde over het Programma Aanpak Stikstof (PAS),[2] is de stikstofcrisis volop in het nieuws. De nieuwsberichten worden gedomineerd door de politieke en bestuursrechtelijke kant van het verhaal. De civiele kant komt minder in beeld. Nadat de Afdeling oordeelde dat het PAS niet meer mag worden gebruik als basis voor toestemming voor activiteiten, werd extern salderen in veel provincies weer mogelijk. Bij extern salderen wordt k... abonneren of dit artikel kopen.

Fiscale aspecten stikstofemissieruimte

mr. ing. H.J. van den Kerkhof RB1

Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2022 De veehouderij in Nederland wordt verantwoordelijk gehouden voor een groot deel van de stikstofdepositie. Het terugdringen daarvan vormt al decennialang een belangrijke factor bij de afwegingen die de nationale overheid, provincies, gemeenten en de agrarische ondernemers (moeten) maken.Vanaf de invoering van de Meststoffenwet is getracht om het overschot aan fosfaat en stikstof te beperken. Teneinde de inperking te reguleren heeft de overheid tal van maatregelen afgekondigd. De aan een agrarische onderneming verbonden ver... abonneren of dit artikel kopen.

'Want de boer moet er wel wat aan overhouden als hij of zij wordt uitgekocht'

mr. A. Verduijn RB1

….stelde minister Van der Wal op NPO Radio 1 kort na het uitkomen van haar befaamde 1 april-brief. In die brief zelf is te lezen: 'Ook zal ik met de betrokken sectoren bespreken of de fiscale regelgeving bedrijfsbeëindiging belemmert. Als dat het geval is, zal ik met de staatssecretaris van Financiën in overleg treden over mogelijke oplossingsrichtingen'. Deze staatssecretaris had al eerder in zijn brief van 17 november 2021 over de gewijzigde motie Stoffer laten weten dat varkenshouders in de fiscaliteit van de stoppersregeling geen reden zagen om daar al dan niet gebruik van t... abonneren of dit artikel kopen.

Lucht en licht onder de stikstofdeken

mr. drs. C.C. van Harten1

Vrijwel geen enkele boer of boerin hoeft te stoppen omdat er een stikstofprobleem is. Als je maar blijft doen waar je goed in bent, en blijft zoeken naar verbetering. Ieder bedrijf kan blijven bestaan, op een enkele uitzondering na, met benutting van de ruimte die je plek biedt. Het probleem waarmee we in Nederland al jaren worstelen is namelijk niet dat er een teveel is aan emissie of depositie. Groei is soms niet mogelijk, en vaak maar beperkt, maar krimpen is niet nodig. Ik hoop daarom dat niemand aan de opkoopregeling gaat meedoen.Dit is een mening, naast de vele... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Overig

Wilt u nog meer overdrachtsbelasting?

prof. mr. J.W.A. Rheinfeld

In mijn kort & bondig in het laatste nummer van 2020 (getiteld: 'Wilt u meer of minder overdrachtsbelasting?') wees ik de agrarisch (fiscaal) adviseur, naar aanleiding van Prinsjesdag 2020, al op de per 1 januari 2021 doorgevoerde algehele verhoging van het algemene overdrachtsbelastingtarief van 6% naar 8% (art. 14 lid 1 WBR) voor alle verkrijgingen van onroerende zaken, met uitzondering van door de verkrijger(s) als hoofdverblijf bewoonde woningen. Die laatste categorie onroerende zaken blijft per die datum onder het sinds 15 juni 2011 geldende verlaagde tarief van 2% vallen. In de... abonneren of dit artikel kopen.

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Pacht Kwalificatie Het ter beschikking stellen van percelen en opstallen ter exploitatie van een pluimveebedrijf kwalificeert als pacht. Daaraan doet niet af dat partijen mogelijk een andere rechtsverhouding voor ogen hebben gehad of het ontstaan van een pachtovereenkomst zelfs hebben willen voorkomen. Rechtbank Gelderland 29-06-2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:3425 . Nalatenschap Verzoek erfgenaam regeling over beheer nalatenschap te treffen die inhoudt dat deze erfgena... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS