Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2022 nr. 3

Voorwoord

mr M. de Rijke Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.

De Energiewet en de Wet collectieve warmtevoorziening zijn in aantocht. De huidige voorstellen voorzien onder meer in respectievelijk regels voor de openbaarmaking van gegevens door de netbeheerder en een nieuw stelsel voor de warmtetariefregulering. De artikelen in deze aflevering bieden interessante inzichten in de huidige en de aankomende wettelijke kaders voor deze twee thema's.

 

Prof. mr. dr. Johan Wolswinkel geeft inzicht in de positie van netbeheerders onder de algemene wettelijke openbaarmakingsregimes, de Wet open overheid en de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Hij plaatst deze naast de specifieke openbaarmakingsverplichtingen van netbeheerders op basis van bestaande en toekomstige energiewetgeving. Hij reikt hiermee gezichtspunten aan die kunnen worden meegenomen in het wetgevingsproces voor de Energiewet.

 

Mr. drs. Peter van Asperen neemt ons mee in de ontwikkeling van de methodiek van de regulering van warmtetarieven onder de vigerende Warmtewet. Hij beschrijft daarbij zowel de wetswijzigingen als de invloed van de rechtspraak. Hij ontwaart daarin een opmaat naar een nieuw stelsel van kosten-gebaseerde tarieven zoals dat is opgenomen in het conceptvoorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening.

 

Volgens vaste traditie passeerde bij het European Energy Law Seminar, dat dit jaar plaats vond op 23 en 24 mei jl., een brede variëteit aan juridische onderwerpen, die de gemoederen in de Europese energiesector bezighouden dan wel in de komende tijd bezig zullen gaan houden. Ik verwijs naar het uitgebreide verslag.

 

De laatste wetenswaardigheden over energiewetgeving, -rechtspraak en -signaleringen treft u aan in de vertrouwde vaste rubrieken.

 

Namens de redactie,

 

Michelle de Rijke

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr M. de Rijke
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17390

Verder in 2022 nr.3

 Voorwoord

De Energiewet en de Wet collectieve warmtevoorziening zijn in aantocht. De huidige voorstellen voorzien onder meer in respectievelijk regels voor de openbaarmaking van gegevens door de netbeheerder...

 Tarieven voor warmtelevering

Een overzicht van het juridische kader van tariefregulering in de Warmtewet Minister Jetten heeft aangekondigd dat de nieuwe Warmtewet nog even op zich laat wachten. Dat betekent dat de huidige War...

 De open netbeheerder

Op 1 mei jl. is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet zou een nieuw hoofdstuk in de openbaarheid van het openbaar bestuur moeten inluiden. Een van de beoogde vernieuwingen van de...

 Verslag European Energy Law Seminar 2022

Op 23 en 24 mei 2020 vond in het Babylon Hotel te Den Haag de 32ste editie van het European Energy Law Seminar (EELS) plaats. Dit seminar wordt georganiseerd door de Nederlandse vereniging van Ener...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...