Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2022 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. M. J.J. van Beuge
mr. F. Elskamp
mr. M.W.F. Oosterhuis
mr. B.M. Winters

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

 

Inleiding

Voorwoord

mr M. de Rijke

De Energiewet en de Wet collectieve warmtevoorziening zijn in aantocht. De huidige voorstellen voorzien onder meer in respectievelijk regels voor de openbaarmaking van gegevens door de netbeheerder en een nieuw stelsel voor de warmtetariefregulering. De artikelen in deze aflevering bieden interessante inzichten in de huidige en de aankomende wettelijke kaders voor deze twee thema's.   Prof. mr. dr. Johan Wolswinkel geeft inzicht in de positie van netbeheerders onder de algemene wettelijke openbaarmakingsregimes, de Wet open overheid en de Wet hergebruik van overheids... ...lees meer

Artikel

Tarieven voor warmtelevering

mr. drs. P. van Asperen1

Een overzicht van het juridische kader van tariefregulering in de Warmtewet Minister Jetten heeft aangekondigd dat de nieuwe Warmtewet nog even op zich laat wachten. Dat betekent dat de huidige Warmtewet voorlopig het juridische kader blijft voor de levering van warmte. Het doel van die warmtewet is dat gebonden afnemers zijn beschermd en dat er voldoende prikkels zijn te investeren. Toch klinkt er steeds luider een roep om snel tot aanpassing van de Warmtewet te komen. Die discussie zit vooral bij de noodzakelijke aanpassing van de tarieven. Die zijn nu gebaseerd op de g... abonneren of dit artikel kopen.

De open netbeheerder

C.J. Wolswinkel1

Op 1 mei jl. is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet zou een nieuw hoofdstuk in de openbaarheid van het openbaar bestuur moeten inluiden. Een van de beoogde vernieuwingen van de Woo betrof de uitbreiding van het wettelijke openbaarmakingsregime tot semipublieke instellingen. Een categorie van instellingen waarvoor die uitbreiding relevant zou zijn, betrof de netbeheerders, waarvan alle aandelen immers direct of indirect bij de 'overheid' berusten. Deze uitbreiding van het bereik van de Woo is echter op het laatste moment gesneuveld. Dit neemt niet weg dat... abonneren of dit artikel kopen.

Verslag European Energy Law Seminar 2022

A. Crespo van de Kooij, J. van Berkom en E. Lambooij1

Op 23 en 24 mei 2020 vond in het Babylon Hotel te Den Haag de 32ste editie van het European Energy Law Seminar (EELS) plaats. Dit seminar wordt georganiseerd door de Nederlandse vereniging van Energierecht (NeVER) in samenwerking met de universiteiten Groningen en Oslo. Voor het eerst in twee jaar konden de sprekers de deelnemers weer in persoon de laatste ontwikkelingen op het gebied van energierecht bijbrengen. De participanten uit zowel binnen- als buitenland vertegenwoordigden vele achtergronden binnen het energierecht. De presentaties werden in het Engels voorgedragen en ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentie

mr. I. Brinkman, mr. C.G. Verburg en mr. A.F. Mancosu

NTE 2022/41 Rechtbank Noord-Holland 2 juni 2022 ECLI:NL:RBNHO:2022:4932 inzake Innova Energie B.V. tegen [gedaagde] Innova Energie B.V. ('Innova') stelt op grond van een overeenkomst [gedaagde] 'energie' te hebben geleverd. Gedaagde heeft rekeningen ter zake niet betaald. Daarop heeft Innova de overeenkomst tussen de partijen beëindigd. Innova vordert va... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving1

mr. A.A. Kleinhout

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. Europa Regelgeving Gedelegeerde verordening 2022/1214 van de Commissie van 9 maart 2022 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening 2021/2139 wat betreft economische activiteiten in bepaalde energiesectoren en Gedelegeerde Verordening 2021/2178 wat betreft specifieke openbaarmakingen voor die economische activiteiten ... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, S.T. Kalisvaart LL.M, E.R. van Nieuwkoop LL.M, Dr. D.G. Tempelman L.LM, J.C.W. Gazendam, mr. B.M. Winters en M. den Uijl1

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. Signaleringen Nederland Overheden en overheidsadviesorganen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat    Gaswinning  De gaswinning in Nederland staat on... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS