Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2022 nr. 3

Tarieven voor warmtelevering

mr. drs. P. van Asperen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een overzicht van het juridische kader van tariefregulering in de Warmtewet

Minister Jetten heeft aangekondigd dat de nieuwe Warmtewet nog even op zich laat wachten. Dat betekent dat de huidige Warmtewet voorlopig het juridische kader blijft voor de levering van warmte. Het doel van die warmtewet is dat gebonden afnemers zijn beschermd en dat er voldoende prikkels zijn te investeren. Toch klinkt er steeds luider een roep om snel tot aanpassing van de Warmtewet te komen. Die discussie zit vooral bij de noodzakelijke aanpassing van de tarieven. Die zijn nu gebaseerd op de gasprijzen, maar zouden moet zijn gebaseerd op onderliggende kosten en een redelijk rendement. In dit artikel geef ik een overzicht van de tariefregulering in de huidige wet. Hiermee laat ik zien dat de ACM al stappen aan het zetten is richting een nieuw systeem van tariefregulering.

1. Inleiding

De Minister voor Klimaat en Energie (hierna: de minister) liet de Tweede K...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Een overzicht van het juridische kader van tariefregulering in de Warmtewet

1. Inleiding

2. Warmtewet: reguleren van een civiele rechtsverhouding

2.1. Warmtelevering als civiele rechtsverhouding

2.2. Betalen van tarieven

3. (On)gereguleerde tarieven

3.1. Gereguleerde tarieven

3.1.1. Tariefcategorieën

3.1.2. Leveringstarief

3.1.3. Tarief afleversets

3.2. Niet volledig gereguleerde tarieven

3.2.1. Aansluitbijdragen

3.2.2. Kosten binneninstallatie

4. Toezicht op rendementen van warmtebedrijven

4.1. Rendementsmonitor

4.2. Rendementstoets

5. Afsluitende opmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. P. van Asperen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17391

Verder in 2022 nr.3

 Voorwoord

De Energiewet en de Wet collectieve warmtevoorziening zijn in aantocht. De huidige voorstellen voorzien onder meer in respectievelijk regels voor de openbaarmaking van gegevens door de netbeheerder...

 Tarieven voor warmtelevering

Een overzicht van het juridische kader van tariefregulering in de Warmtewet Minister Jetten heeft aangekondigd dat de nieuwe Warmtewet nog even op zich laat wachten. Dat betekent dat de huidige War...

 De open netbeheerder

Op 1 mei jl. is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet zou een nieuw hoofdstuk in de openbaarheid van het openbaar bestuur moeten inluiden. Een van de beoogde vernieuwingen van de...

 Verslag European Energy Law Seminar 2022

Op 23 en 24 mei 2020 vond in het Babylon Hotel te Den Haag de 32ste editie van het European Energy Law Seminar (EELS) plaats. Dit seminar wordt georganiseerd door de Nederlandse vereniging van Ener...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...