Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2022 nr. 3

Wet- en regelgeving1

mr. A.A. Kleinhout

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden.

Europa

Regelgeving

Gedelegeerde verordening 2022/1214 van de Commissie van 9 maart 2022 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening 2021/2139 wat betreft economische activiteiten in bepaalde energiesectoren en Gedelegeerde Verordening 2021/2178 wat betreft specifieke openbaarmakingen voor die economische activiteiten

Op 15 juli 2022 heeft de Europese Commissie een gedelegeerde verordening gepubliceerd tot wijziging van de Gedelegeerde Verordening inzake economische activiteiten in bepaalde energiesectoren en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening inzake specifieke openbaarmaking voor die economische activiteiten. De wijzigingen zijn bedoeld om financiële markten en beleggers te helpen om, op strik...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europa

Regelgeving

ACER

Nederland

Wetgeving

Regelgeving

Internetconsultaties

ACM

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
mr. A.A. Kleinhout
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17394

Verder in 2022 nr.3

 Voorwoord

De Energiewet en de Wet collectieve warmtevoorziening zijn in aantocht. De huidige voorstellen voorzien onder meer in respectievelijk regels voor de openbaarmaking van gegevens door de netbeheerder...

 Tarieven voor warmtelevering

Een overzicht van het juridische kader van tariefregulering in de Warmtewet Minister Jetten heeft aangekondigd dat de nieuwe Warmtewet nog even op zich laat wachten. Dat betekent dat de huidige War...

 De open netbeheerder

Op 1 mei jl. is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet zou een nieuw hoofdstuk in de openbaarheid van het openbaar bestuur moeten inluiden. Een van de beoogde vernieuwingen van de...

 Verslag European Energy Law Seminar 2022

Op 23 en 24 mei 2020 vond in het Babylon Hotel te Den Haag de 32ste editie van het European Energy Law Seminar (EELS) plaats. Dit seminar wordt georganiseerd door de Nederlandse vereniging van Ener...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...