Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2022 nr. 3

Jurisprudentie1

mr. I. Brinkman, mr. C.G. Verburg en mr. A.F. Mancosu

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

NTE 2022/41

Rechtbank Noord-Holland

2 juni 2022

ECLI:NL:RBNHO:2022:4932

inzake Innova Energie B.V. tegen [gedaagde]

Innova Energie B.V. ('Innova') stelt op grond van een overeenkomst [gedaagde] 'energie' te hebben geleverd. Gedaagde heeft rekeningen ter zake niet betaald. Daarop heeft Innova de overeenkomst tussen de partijen beëindigd. Innova vordert van gedaagde voldoening van onbetaald gelaten facturen met rente en incassokosten.

 

Gedaagde betwist dat een overeenkomst tot stand gekomen is met Innova, maar de kantonrechter overweegt dat die totstandkoming is af te leiden uit 'printscreens'. De kantonrechter oordeelt ook dat Innova haar wettelijke (pre)contractuele informatieverplichtinge...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. I. Brinkman, mr. C.G. Verburg en mr. A.F. Mancosu
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17395

Verder in 2022 nr.3

 Voorwoord

De Energiewet en de Wet collectieve warmtevoorziening zijn in aantocht. De huidige voorstellen voorzien onder meer in respectievelijk regels voor de openbaarmaking van gegevens door de netbeheerder...

 Tarieven voor warmtelevering

Een overzicht van het juridische kader van tariefregulering in de Warmtewet Minister Jetten heeft aangekondigd dat de nieuwe Warmtewet nog even op zich laat wachten. Dat betekent dat de huidige War...

 De open netbeheerder

Op 1 mei jl. is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet zou een nieuw hoofdstuk in de openbaarheid van het openbaar bestuur moeten inluiden. Een van de beoogde vernieuwingen van de...

 Verslag European Energy Law Seminar 2022

Op 23 en 24 mei 2020 vond in het Babylon Hotel te Den Haag de 32ste editie van het European Energy Law Seminar (EELS) plaats. Dit seminar wordt georganiseerd door de Nederlandse vereniging van Ener...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...