Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2022 nr. 4/5

Procesafspraken, Bossche ervaringen

mr. B. Stapert en mr. W.E.C.A. Valkenburg1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het fenomeen 'procesafspraken' staat volop in de belangstelling. Mede ingegeven door de tijdens de Corona-epidemie opgelopen achterstanden hebben het Openbaar Ministerie en verschillende advocaten in het land in enkele (willekeurige) strafzaken afspraken gemaakt over de door beide procespartijen gewenste afdoening van de zaak. Die afspraken werden vervolgens aan de rechters voorgelegd en zijn door verschillende gerechten in het land getoetst. De uitspraken lopen langs verschillende lijnen en zijn niet eenduidig. De Hoge Raad heeft recent enige richting proberen aan te geven na een vordering tot cassatie in belang der wet.2 De opkomst van deze afspraken heeft ook in de wetenschappelijke literatuur en de populaire media ruimschoots aandacht ontvangen.3  Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de wenselijkheid of zelfs de noodzaak van een strakkere regulering van de afspraken. Wij willen een ietwat andere insteek kiezen.
Wij beginnen met een beschrijving van onze eigen erva...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1.  De werkwijze en de eerste resultaten bij het Hof 's-Hertogenbosch

2. Terminologie: gemeenschappelijk inzicht, vonnisafspraak, procesafspraak of afdoeningsvoorstel

3. Wat zijn procesafspraken eigenlijk? Leidt het tot plea bargaining?

4. De veranderde positie van de (appel)rechter

5. De toetsing door de (appel)rechter van het afdoeningsvoorstel

5.1. Efficiëntie

5.2. Het rechterlijk beslissingskader

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. B. Stapert en mr. W.E.C.A. Valkenburg1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17403

Verder in 2022 nr.4/5

 Procesafspraken, Bossche ervaringen

Het fenomeen 'procesafspraken' staat volop in de belangstelling. Mede ingegeven door de tijdens de Corona-epidemie opgelopen achterstanden hebben het Openbaar Ministerie en verschillende advocaten ...

 Wettelijke normering van procesafspraken: noodzaak, nuttig of nodeloos?

Eind 2021 is in een vijftal strafzaken door de rechter vonnis gewezen conform gemaakte afspraken tussen het Openbaar Ministerie (hierna: OM) en de verdediging. Het is met name deze ontwikkeling die...

 Naming and shaming door de AFM; nu ook zónder wettelijke grondslag

Column Naming and shaming door toezichthouders is wijdverbreid. Ook AFM en, zelfs, DNB doen er inmiddels driftig aan mee. Belangrijke toezichtswetten zoals de Wft[2] en de Wwft[3] kennen zelfs het ...