Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2022 nr. 4/5

Naming and shaming door de AFM; nu ook zónder wettelijke grondslag

mr. G.P. Roth1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Column

Naming and shaming door toezichthouders is wijdverbreid. Ook AFM en, zelfs, DNB doen er inmiddels driftig aan mee. Belangrijke toezichtswetten zoals de Wft2 en de Wwft3 kennen zelfs het uitgangspunt dat alle bestuurlijke sancties integraal en ongeanonimiseerd (uiteindelijk) openbaar worden gemaakt. Dat geldt dus ook voor boetebesluiten. Die moeten zelfs vaak vroegtijdig worden gepubliceerd, dus nog voordat een rechter heeft geoordeeld over de rechtmatigheid ervan. De kritiek dat dit in strijd is met de onschuldpresumptie, is al lang verstomd. De publicerende toezichthouder is een gegeven en gaat ook niet meer weg. Op de websites van zowel de AFM als DNB prijken inmiddels vele sanctiebesluiten.

Toezichthouders mogen niet altijd tot publicatie mogen overgaan. In de desbetreffende wetten zijn diverse uitzonderingen opgenomen die de toezichthouder steeds dwingen tot (ten minste enige) afweging van belangen, waaronder die van de gesanctioneer...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Column

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. G.P. Roth1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17405

Verder in 2022 nr.4/5

 Procesafspraken, Bossche ervaringen

Het fenomeen 'procesafspraken' staat volop in de belangstelling. Mede ingegeven door de tijdens de Corona-epidemie opgelopen achterstanden hebben het Openbaar Ministerie en verschillende advocaten ...

 Wettelijke normering van procesafspraken: noodzaak, nuttig of nodeloos?

Eind 2021 is in een vijftal strafzaken door de rechter vonnis gewezen conform gemaakte afspraken tussen het Openbaar Ministerie (hierna: OM) en de verdediging. Het is met name deze ontwikkeling die...

 Naming and shaming door de AFM; nu ook zónder wettelijke grondslag

Column Naming and shaming door toezichthouders is wijdverbreid. Ook AFM en, zelfs, DNB doen er inmiddels driftig aan mee. Belangrijke toezichtswetten zoals de Wft[2] en de Wwft[3] kennen zelfs het ...