Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2022 nr. 4/5

Redactie

Hoofdredactie

mr. A. B. Vissers
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. H. J. Bisscheroux
mr. drs. M.J. Blotwijk
mr. R. de Bree
mr. drs. S.R. van Breukelen
mr. T. Felix
mr. A.A. van Gelder
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. M.A. Loenen
mr. E.D.H. Nanninga
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. R.J.M. de Rijck
mr. J.S. Roepnarain
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. A. E. Wilbrink
mr. dr. E. M. Witjens
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. L.A. Van Bavel
mr. L.J. Bergsma
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. J.G. Geertsma
mr. R.J.F. ten Ham
mr. S.D. de Jong
mr. D.J.E. de Kruif
mr. drs. L.J. Leijten
mr. T.S.E. van Nispen
mr. O.S. Pluimer

Redactiesecretaris(sen)

mr. L.M. Hermans

 

Artikel

Procesafspraken, Bossche ervaringen

mr. B. Stapert en mr. W.E.C.A. Valkenburg1

Het fenomeen 'procesafspraken' staat volop in de belangstelling. Mede ingegeven door de tijdens de Corona-epidemie opgelopen achterstanden hebben het Openbaar Ministerie en verschillende advocaten in het land in enkele (willekeurige) strafzaken afspraken gemaakt over de door beide procespartijen gewenste afdoening van de zaak. Die afspraken werden vervolgens aan de rechters voorgelegd en zijn door verschillende gerechten in het land getoetst. De uitspraken lopen langs verschillende lijnen en zijn niet eenduidig. De Hoge Raad heeft recent enige richting proberen aan te geven na een vorder... abonneren of dit artikel kopen.

Wettelijke normering van procesafspraken: noodzaak, nuttig of nodeloos?

mr. L.D. Lubrano1

Eind 2021 is in een vijftal strafzaken door de rechter vonnis gewezen conform gemaakte afspraken tussen het Openbaar Ministerie (hierna: OM) en de verdediging. Het is met name deze ontwikkeling die ervoor heeft gezorgd dat de discussie over het toepassen van procesafspraken in het Nederlandse strafproces actueler is dan ooit.[2] Eerder, in de jaren ervoor, was wel een aantal malen geprobeerd om tot procesafspraken te komen, maar had de rechter afwijzend gereageerd.[3] Op 27 september 2022 heeft ook de Hoge Raad (hierna: HR) zich uitgelaten over de toelaatbaarheid van procesafspraken in o... abonneren of dit artikel kopen.

Naming and shaming door de AFM; nu ook zónder wettelijke grondslag

mr. G.P. Roth1

Column Naming and shaming door toezichthouders is wijdverbreid. Ook AFM en, zelfs, DNB doen er inmiddels driftig aan mee. Belangrijke toezichtswetten zoals de Wft[2] en de Wwft[3] kennen zelfs het uitgangspunt dat alle bestuurlijke sancties integraal en ongeanonimiseerd (uiteindelijk) openbaar worden gemaakt. Dat geldt dus ook voor boetebesluiten. Die moeten zelfs vaak vroegtijdig worden gepubliceerd, dus nog voordat een rechter heeft geoordeeld over de rechtmatigheid ervan. De kritiek dat dit in strijd is met de onschuldpresumptie, is al lang verstomd. De public... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Op weg naar verdere (zelf-)regulering van het externe onderzoek door advocaten

mr. W.J.L. Verheul1

Annotatie bij Raad van Discipline Amsterdam 25 juli 2022, ECLI:NL:TADRAMS:2022:140 1. Inleiding In 2014 plaatste een adviesbureau het volgende bericht op hun website:"De Raad van Commissarissen van (….) heeft een onafhankelijk extern onderzoek gelast naar mogelijke betrokkenheid van medewerkers bij een fiscaal ontoelaatbare structuur voor een directeur-grootaandeelhouder van één van zijn MKB-cliënten. In verband hiermee is een belastingadviseur op non-actief gesteld."[2] Geen van de ... abonneren of dit artikel kopen.

Strafoplegging in arbeidsomstandighedenzaak: een buitenwettelijke bijzondere ...

mr. F.A. Dudok van Heel1

Annotatie bij Rechtbank Rotterdam 11 mei 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:3526 In de strafzaak betreffende een dodelijk ongeval op een bouwplaats in Den Haag op 22 mei 2019 is de hoofdaannemer van dat project – een bouwbedrijf – door de rechtbank Rotterdam veroordeeld wegens overtreding van artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet en dood door schuld. De strafoplegging is in dit vonnis meest opvallend. Aan de verdachte rechtspersoon is als bijzondere voorwaarde gesteld een bedrag van € 40.000 te betalen aan een stichting die zich inzet voor verplichte nascholing van kraanmachin... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Financieel strafrecht Deze rubriek wordt verzorgd door mr. M.T. van der Wulp en mr. T.S.E. van Nispen. Beleid Op 17 mei 2022 is de Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico's te verbieden ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel wordt het trustkantoren verboden om doorstroomvennootschappen aan hun klanten aan te bieden en ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS