Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2022 nr. 4/5

Wettelijke normering van procesafspraken: noodzaak, nuttig of nodeloos?

mr. L.D. Lubrano1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Eind 2021 is in een vijftal strafzaken door de rechter vonnis gewezen conform gemaakte afspraken tussen het Openbaar Ministerie (hierna: OM) en de verdediging. Het is met name deze ontwikkeling die ervoor heeft gezorgd dat de discussie over het toepassen van procesafspraken in het Nederlandse strafproces actueler is dan ooit.2 Eerder, in de jaren ervoor, was wel een aantal malen geprobeerd om tot procesafspraken te komen, maar had de rechter afwijzend gereageerd.3 Op 27 september 2022 heeft ook de Hoge Raad (hierna: HR) zich uitgelaten over de toelaatbaarheid van procesafspraken in ons strafproces.

1. Inleiding

Onder het maken van procesafspraken versta ik de situatie waarbij de verdediging en het OM afspraken maken omtrent het verloop en eventueel ook de afloop van een strafzaak, om vervolgens deze afspraken aan de rechter voor te leggen.4 Dit gebruik van procesafspraken zou moeten zorgen voor een versnelling in strafzaken en op deze wijze kunn...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Juridisch kader

2.1. (Werk)definities

2.2. Strafvorderlijk legaliteitsbeginsel

3. Visie(s) op het toepassen van procesafspraken in strafprocedures

3.1. Benadering van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad

3.2. Benadering van de Minister van Justitie en Veiligheid

3.3. Tussenconclusie

4. Noodzaak, nuttig of nodeloos?

4.1. Stand van zaken in de praktijk

4.1.1. Rechtbank Rotterdam 24 december 2021[41]

4.1.2. Rechtbank Limburg 9 december 2021[44]

4.1.3. Rechtbank Noord-Nederland 21 april 2022[47]

4.2. De benaderingen

5. Besluit

6. Naschrift

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. L.D. Lubrano1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17404

Verder in 2022 nr.4/5

 Procesafspraken, Bossche ervaringen

Het fenomeen 'procesafspraken' staat volop in de belangstelling. Mede ingegeven door de tijdens de Corona-epidemie opgelopen achterstanden hebben het Openbaar Ministerie en verschillende advocaten ...

 Wettelijke normering van procesafspraken: noodzaak, nuttig of nodeloos?

Eind 2021 is in een vijftal strafzaken door de rechter vonnis gewezen conform gemaakte afspraken tussen het Openbaar Ministerie (hierna: OM) en de verdediging. Het is met name deze ontwikkeling die...

 Naming and shaming door de AFM; nu ook zónder wettelijke grondslag

Column Naming and shaming door toezichthouders is wijdverbreid. Ook AFM en, zelfs, DNB doen er inmiddels driftig aan mee. Belangrijke toezichtswetten zoals de Wft[2] en de Wwft[3] kennen zelfs het ...