Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2022 nr. 4/5

Actualiteiten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Financieel strafrecht

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. M.T. van der Wulp en mr. T.S.E. van Nispen.

Beleid

Op 17 mei 2022 is de Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico's te verbieden ingediend bij de Tweede Kamer.

Met dit wetsvoorstel wordt het trustkantoren verboden om doorstroomvennootschappen aan hun klanten aan te bieden en om diensten te verlenen via landen die in gebreke blijven bij de bestrijding van witwassen en het financieren van terrorisme of die onvoldoende optreden tegen belastingontduiking en belastingontwijking.

Ook komt er een verbod op dienstverlening aan cliënten, doelvennootschappen, UBO's van cliënten en doelvennootschappen uit landen die op de lijst van non-coöperatieve landen ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Financieel strafrecht

Beleid

Rechtspraak

Actualiteiten

Actualiteiten Milieu

Fiscaal sanctierecht

Medeplegersboete

Verzwegen buitenlands vermogen

Geen toerekening opzet of grove schuld adviseur

Ook valsheid in geschrifte bij niet opnemen van informatie

Appeleren is riskeren

Fiscaal nadeel niet-tenlastegelegde onjuiste aangiften

Forse vermindering vergrijpboeten

Vrijspraak

Toezichthouders

Nieuws

Rechtspraak

Witwassen

Jurisprudentie

Actualiteiten

FIU-Nederland jaaroverzicht 2021

Ontneming

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17408

Verder in 2022 nr.4/5

 Procesafspraken, Bossche ervaringen

Het fenomeen 'procesafspraken' staat volop in de belangstelling. Mede ingegeven door de tijdens de Corona-epidemie opgelopen achterstanden hebben het Openbaar Ministerie en verschillende advocaten ...

 Wettelijke normering van procesafspraken: noodzaak, nuttig of nodeloos?

Eind 2021 is in een vijftal strafzaken door de rechter vonnis gewezen conform gemaakte afspraken tussen het Openbaar Ministerie (hierna: OM) en de verdediging. Het is met name deze ontwikkeling die...

 Naming and shaming door de AFM; nu ook zónder wettelijke grondslag

Column Naming and shaming door toezichthouders is wijdverbreid. Ook AFM en, zelfs, DNB doen er inmiddels driftig aan mee. Belangrijke toezichtswetten zoals de Wft[2] en de Wwft[3] kennen zelfs het ...