Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2022 nr. 11/12

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Algemeen

Nieuwe minister van LNV

De heer P. Adema is de nieuwe minister van LNV. Zie voor de Beslisnota behorende bij het afschrift van de brief van het koninklijke besluit houdende de benoeming Kamerstukken II 2022/23 35788, nr. 208.

Pacht

Zelfbewoningsplicht

Verpachter wil de pachtovereenkomst met zijn zoon als pachter ontbinden omdat hij vindt dat zijn zoon op een aantal punten als pachter tekortschiet. De pachtkamer van de rechtbank heeft de pachtovereenkomst ontbonden omdat de pachter niet woont in de gepachte bedrijfswoning. Het hof is het met die beslissing niet eens. De pachter verblijft voldoende in de woning die bij het gepachte hoort om het vereiste toezicht te houden. De reden dat zijn gezin elders woont en de uitermate slechte relaties in de familie wijt het hof aan beide partijen. Andere redenen voor ontbinding,...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Algemeen

Pacht

Zakelijke rechten

Ruimtelijke Ordening

Beheer landelijk gebied

Marktordening

Dieren

Planten

Milieurecht

Rechtspersonen

Fiscaal recht

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/17505

Verder in 2022 nr.11/12

 Het lot van de agrarische 'piekbelasters': kiezen tussen Scylla en Charybdis?

Met een viertal Kamerbrieven van 25 november 2022 is door het kabinet een aantal belangrijke contouren geschetst van de toekomst van het landelijk gebied. Een groot aantal thema's, actuele ontwikke...

 De Europese Diergezondheidsverordening

Op 21 april 2021 is de Verordening (EU) nr. 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bep...

 Nabetalingsclausule bij eigendomsoverdracht agrarische gronden

Het komt regelmatig voor dat een gemeente of een projectontwikkelaar agrarische gronden aankoopt met het voornemen om deze gronden te herontwikkelen ten behoeve van bijvoorbeeld woning...

 Mestboetes, zorgvuldige boetebesluitvorming of juist een 'schot hagel'?

De afgelopen jaren zijn enkele opvallende uitspraken gedaan in het kader van mestboetezaken welke de moeite waard zijn om (nogmaals) de revue te laten passeren. Daarnaast deel ik graag mijn eigen e...

 Aankondigingen

Actualiteitendag Agrarisch Recht 2023   Op vrijdag 13 januari 2023 wordt in Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem de jaarlijkse Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd.   ...