Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2022 nr. 11/12

Nabetalingsclausule bij eigendomsoverdracht agrarische gronden

mr. M.A.P. Latour en mr. Q.L.A. Kuijpers1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het komt regelmatig voor dat een gemeente of een projectontwikkelaar agrarische gronden aankoopt met het voornemen om deze gronden te herontwikkelen ten behoeve van bijvoorbeeld woningbouw of een bedrijventerrein. Als gevolg van deze herontwikkeling zullen de gronden in de toekomst een hogere waarde verkrijgen. In dergelijke situaties kan een nabetalingsclausule in de onderhandelingen een uitkomst bieden. Van belang is dat een dergelijke clausule zorgvuldig wordt geformuleerd. Een geval waarin een onduidelijke formulering de gemeente mogelijk duur komt te staan, betreft de situatie waarin de gemeente met verkoper was overeengekomen dat indien de gemeente voor andere gronden in het plangebied een hogere prijs betaalt, de verkoper recht heeft op een nabetaling. Een 'startmoment' waarop de nabetalingsclausule in zou gaan, was niet overeengekomen. Volgens het gerechtshof mocht verkoper ervan uitgaan dat de nabetalingsclausule direct werking zou hebb...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De nabetalingsclausule

3. Uitleg en aandachtspunten

3.1. Aandachtspunten uit de jurisprudentie

3.2. Aandachtspunten uit de praktijk

4. Aanbevelingen

5. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.A.P. Latour en mr. Q.L.A. Kuijpers1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/17501

Verder in 2022 nr.11/12

 Het lot van de agrarische 'piekbelasters': kiezen tussen Scylla en Charybdis?

Met een viertal Kamerbrieven van 25 november 2022 is door het kabinet een aantal belangrijke contouren geschetst van de toekomst van het landelijk gebied. Een groot aantal thema's, actuele ontwikke...

 De Europese Diergezondheidsverordening

Op 21 april 2021 is de Verordening (EU) nr. 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bep...

 Nabetalingsclausule bij eigendomsoverdracht agrarische gronden

Het komt regelmatig voor dat een gemeente of een projectontwikkelaar agrarische gronden aankoopt met het voornemen om deze gronden te herontwikkelen ten behoeve van bijvoorbeeld woning...

 Mestboetes, zorgvuldige boetebesluitvorming of juist een 'schot hagel'?

De afgelopen jaren zijn enkele opvallende uitspraken gedaan in het kader van mestboetezaken welke de moeite waard zijn om (nogmaals) de revue te laten passeren. Daarnaast deel ik graag mijn eigen e...

 Aankondigingen

Actualiteitendag Agrarisch Recht 2023   Op vrijdag 13 januari 2023 wordt in Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem de jaarlijkse Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd.   ...