Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2022 nr. 11/12

Het lot van de agrarische 'piekbelasters': kiezen tussen Scylla en Charybdis?

mr. W.J.E. Van der Werf

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met een viertal Kamerbrieven van 25 november 2022 is door het kabinet een aantal belangrijke contouren geschetst van de toekomst van het landelijk gebied. Een groot aantal thema's, actuele ontwikkelingen en toekomstplannen op de korte en langere termijn wordt in deze brieven aan elkaar geknoopt. Hoewel door de vele bomen het bos bijna niet meer is te zien, blijkt dat de stikstofproblematiek het Leitmotiv is.

De belangrijkste brief voor de agrarische sector gaat over de "Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos".1 Daarin schetst de minister voor Natuur en Stikstof hoe zij het rapport-Remkes ("Wat wel kan – Uit de impasse en een aanzet voor perspectief")2 wil uitvoeren. Recente juridische ontwikkelingen - de Porthos-uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake de bouwvrijstelling,3 de uitspraken van de Afdeling over emissiearme Rav-stalsystemen,4 de uitspraak over he...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. W.J.E. Van der Werf
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/17499

Verder in 2022 nr.11/12

 Het lot van de agrarische 'piekbelasters': kiezen tussen Scylla en Charybdis?

Met een viertal Kamerbrieven van 25 november 2022 is door het kabinet een aantal belangrijke contouren geschetst van de toekomst van het landelijk gebied. Een groot aantal thema's, actuele ontwikke...

 De Europese Diergezondheidsverordening

Op 21 april 2021 is de Verordening (EU) nr. 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bep...

 Nabetalingsclausule bij eigendomsoverdracht agrarische gronden

Het komt regelmatig voor dat een gemeente of een projectontwikkelaar agrarische gronden aankoopt met het voornemen om deze gronden te herontwikkelen ten behoeve van bijvoorbeeld woning...

 Mestboetes, zorgvuldige boetebesluitvorming of juist een 'schot hagel'?

De afgelopen jaren zijn enkele opvallende uitspraken gedaan in het kader van mestboetezaken welke de moeite waard zijn om (nogmaals) de revue te laten passeren. Daarnaast deel ik graag mijn eigen e...

 Aankondigingen

Actualiteitendag Agrarisch Recht 2023   Op vrijdag 13 januari 2023 wordt in Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem de jaarlijkse Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd.   ...