Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2022 nr. 11/12

Mestboetes, zorgvuldige boetebesluitvorming of juist een 'schot hagel'?

R. Scholten1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De afgelopen jaren zijn enkele opvallende uitspraken gedaan in het kader van mestboetezaken welke de moeite waard zijn om (nogmaals) de revue te laten passeren. Daarnaast deel ik graag mijn eigen ervaringen op het gebied van het procederen tegen opgelegde mestboetes, op grond waarvan ik aan het einde van dit artikel tracht de vraag, opgenomen in de titel, te beantwoorden: Mestboetes, zorgvuldige boetebesluitvorming of juist een "schot hagel"?

1. Aanleiding

Jaarlijks wordt een aanzienlijk aantal agrariërs beboet voor het feit dat zij de Meststoffenwet (hebben) overtreden. Daarmee doel ik op het opleggen van bestuurlijke boetes door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als gevolg van het overtreden van de Meststoffenwet (Msw). De algemene tendens is dat het hier om hoge boetes gaat, terwijl met grote regelmaat blijkt dat het gaat om administratieve omissies.

 

De wettelijke basis voor het opleggen van bestuurl...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Aanleiding

2. Relevante uitspraken College van beroep voor het bedrijfsleven (hierna: het College)

3. Vrije bewijsleer in het kader van de Msw

4. Zorgvuldige boetebesluitvorming of juist een "schot hagel"?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
R. Scholten1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/17502

Verder in 2022 nr.11/12

 Het lot van de agrarische 'piekbelasters': kiezen tussen Scylla en Charybdis?

Met een viertal Kamerbrieven van 25 november 2022 is door het kabinet een aantal belangrijke contouren geschetst van de toekomst van het landelijk gebied. Een groot aantal thema's, actuele ontwikke...

 De Europese Diergezondheidsverordening

Op 21 april 2021 is de Verordening (EU) nr. 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bep...

 Nabetalingsclausule bij eigendomsoverdracht agrarische gronden

Het komt regelmatig voor dat een gemeente of een projectontwikkelaar agrarische gronden aankoopt met het voornemen om deze gronden te herontwikkelen ten behoeve van bijvoorbeeld woning...

 Mestboetes, zorgvuldige boetebesluitvorming of juist een 'schot hagel'?

De afgelopen jaren zijn enkele opvallende uitspraken gedaan in het kader van mestboetezaken welke de moeite waard zijn om (nogmaals) de revue te laten passeren. Daarnaast deel ik graag mijn eigen e...

 Aankondigingen

Actualiteitendag Agrarisch Recht 2023   Op vrijdag 13 januari 2023 wordt in Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem de jaarlijkse Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd.   ...