Tijdschrift voor Internetrecht 2022 nr. 6

Conflicten in cyberspace en internationaal publiekrecht, een overzicht

mr. J.F. Stinissen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie neemt overal toe, ook in essentiële sectoren in de samenleving, zoals de energievoorziening, transport, gezondheidszorg en de banken. Cyber is onderdeel van de kritieke infrastructuur geworden en digitale veiligheid is daarmee onderdeel van de nationale veiligheid. De digitale veiligheid wordt bedreigd, door cybercriminaliteit, bedrijfsspionage, 'hacktivisme', maar er vindt ook politieke beïnvloeding plaats, bijvoorbeeld door het manipuleren van verkiezingen. We zien dreigingen afkomstig van criminelen, van niet-statelijke, maar ook van statelijke actoren.
Nationale overheden stellen groot belang in de verdediging van kritieke capaciteiten in cyberspace2 tegen schadelijke en vijandige activiteiten. Zij zorgen dat zij daarvoor de nodige middelen in huis hebben en ontwikkelen een cyberstrategie. Ook in militair opzicht wordt cyberspace als een operatieterrein gezien.3 De NAVO heeft cyber als 'vijfde domein' v...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Internationaalrechtelijk kader

2. Grenzen aan het gebruik van cyberspace

2.1. Geweldgebruik en gewapende aanval

2.2. Andere schendingen internationaal recht

3. Mogelijke antwoorden: wat mag wel?

3.1. Zelfverdediging

3.2. Noodzaak

3.3. Tegenmaatregelen

3.4. Retorsie

3.5. Attributie

3.6. Nationale wetgeving

4. Welke regels gelden tijdens het conflict?

4.1. Humanitair oorlogsrecht

4.2. Rules of Engagement

4.3. Regime voor 'vredesomstandigheden'

5. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.F. Stinissen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/17519

Verder in 2022 nr.6

 Oh kom er eens kijken… maar liever niet online?

De blaadjes beginnen hun kleur te verliezen en sommige bomen verliezen zelfs al het blad wanneer er bij ons thuis een papieren 'folder' – het is meer een boek in paperback vorm – met ee...

 Online identificeren bij AVG-verzoeken: vuistregels voor de praktijk

In het MTV-programma Catfish: The TV Show helpt presentator Nev Schulman jongeren om erachter te komen of hun internetliefde wel is wie hij of zij zegt te zijn. In veel gevallen blijkt de jongere i...

 BIK+ − Een beter internet voor kinderen?

In mei 2022 werd de nieuwe 'beter internet voor kinderen'-strategie (kort: BIK+) door de Europese Commissie gelanceerd.[2] BIK+ geeft uitwerking aan de algemene Europese kinderrechten-strategie[3] ...

 Conflicten in cyberspace en internationaal publiekrecht, een overzicht

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie neemt overal toe, ook in essentiële sectoren in de samenleving, zoals de energievoorziening, transport, gezondheidszorg en de banken. Cyb...

 De noodzaak van het opheffen van het toetsingsverbod om de digitale overheid in Nederland in goede banen te leiden

'Ik weet zeker, meneer, dat er allerlei ethische bezwaren zijn. Maar uiteindelijk moeten wetgevers bepalen hoe deze dingen worden gereguleerd, niet mensen zoals ik. Voorlopig wi...

 Signaleringen

Nieuwe Europese supercomputer De Europese Commissie vermeldt dat een nieuwe supercomputer is "geïnaugureerd". Wat onder een inauguratie wordt verstaan is onduidelijk. De supercomputer is in i...