Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2005 nr. 6

Is gebruik van het gehuurde door een afnemer van verhuurder dringend eigen gebruik?

mr. E.D. den Engelsman

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Door de jaren heen is de vorm waarin bedrijven worden uitgeoefend sterk geëvolueerd. Waar vroeger veelal vanuit eenvoudige structuren werd gewerkt, wordt tegenwoordig meer en meer vanuit vertakte bedrijfsstructuren en samenwerkingsverbanden geopereerd. In verschillende branches wordt gewerkt met (min of meer) exclusieve afname-overeenkomsten. Voorbeelden zijn de supermarktenbranche en de markt van benzinepomphouders. In deze branches komt het veel voor dat formule-houders afname- overeenkomsten sluiten met zelfstandige ondernemers, waardoor de ondernemers worden verplicht ongeveer 80% van hun totale assortiment af te nemen bij de formule-houder. In de strijd om de vestigingspunten komt de vraag op of het mogelijk is voor de formule-houder om de eigendom van vestigingspunten te verwerven en vervolgens na drie jaar (na de kennisgeving van eigendomsoverdracht) de huurovereenkomst op te zeggen op grond van dringend eigen gebruik. Dit alles met de bedoeling dat de formule-houder, eigenaar/verhuurder, het vestigingspunt vervolgens kan verhuren aan een zelfstandig ondernemer, die ingevolge een overeenkomst met de verhuurder verplicht wordt het grootste deel van zijn assortiment bij de verhuurder af te nemen. In dit artikel zullen de mogelijkheden van opzegging op grond van dringend eigen gebruik in voornoemde gevallen nader worden besproken.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E.D. den Engelsman
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/1754

Verder in 2005 nr.6

 Briljant Schreuders/ABP: een Italiaans alternatief

In dit tijdschrift is al meermaals het onderwerp ter sprake gekomen van de tegenvallende bezoekersaantallen en de mogelijkheid van de huurder om op grond hiervan aanpassing of ontbinding van de ...

 Is gebruik van het gehuurde door een afnemer van verhuurder dringend eigen gebruik?

Door de jaren heen is de vorm waarin bedrijven worden uitgeoefend sterk geëvolueerd. Waar vroeger veelal vanuit eenvoudige structuren werd gewerkt, wordt tegenwoordig meer en meer vanuit vertakt...

 De curator en enige huurperikelen

In de eerste periode na een faillietverklaring wordt een curator geconfronteerd met tal van situaties en problemen. Daartoe behoren ook huurgerelateerde situaties: het komt immers regelmatig voo...

 Huurprijsbeïnvloedende variabelen van een detailhandelspand

In de adviespraktijk van de huurprijsvaststelling ingevolge de bepalingen van artikel 7:303 van het Burgerlijk Wetboek worden verschillende systemen gehanteerd om de nieuwe huurprijs vast te ste...