Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2022 nr. 4

Signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, Dr. D.G. Tempelman L.LM, mr. S.T. Kalisvaart LLM, E.R. van Nieuwkoop LL.M, mr. B.M. Winters, mevrouw mr. C.L. Klapwijk and Mr. Y.A. Chan

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.

Signaleringen Nederland

Overheden en overheidsadviesorganen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 

Ontwikkeling Windenergie op Zee in de periode 2030-2050

Op 16 september 2022 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een brief aan de Tweede Kamer gestuurd (kenmerk DGKE-E/22174505) waarin het de kabinetsplannen uiteenzet voor de ontwikkeling van windenergie op zee in de periode 2030-2050. Na een moeizame start is de ontwikkeling van offshore windenergie inmiddels goed op stoom en is de doelstelling voor 2030 naar boven bijgesteld tot 21 GW. Het kabinet gaat uit van een verdere groei tot 50 GW ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Signaleringen Nederland

Overheden en overheidsadviesorganen

Toezichthouders

Netbeheerders.

Regionale netbeheerders

Commerciële activiteiten

Europa/Internationaal

IEA

Energiehandvestsecretariaat (ECT)

Europese Commissie

ENTSO-E

ENTSO-G

Literatuur

Artikelen in andere tijdschriften

Mededelingen NeVER

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, Dr. D.G. Tempelman L.LM, mr. S.T. Kalisvaart LLM, E.R. van Nieuwkoop LL.M, mr. B.M. Winters, mevrouw mr. C.L. Klapwijk and Mr. Y.A. Chan
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17540

Verder in 2022 nr.4

 Voorwoord

We mogen u in deze december-uitgave, naast de vaste rubrieken, verblijden met twee bijdragen waarin wordt teruggeblikt en tevens enkele kritische kanttekeningen worden geplaatst.   Het artik...

 Energy Law in Times of Transition: Quo Vadis?

Dit artikel bevat de afscheidsrede die prof. dr. Martha M. Roggenkamp uitsprak in het Academiegebouw van de Universiteit Groningen op 11 oktober 2022. De gehele rede is terug te zien en luis...

 De integriteit en transparantie van Europese energiemarkten: ruim een decennium REMIT

De Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency (REMIT)[2] bestaat ruim een decennium. Tijd om de balans op te maken.[3]   De Autoriteit Consument & Markt (ACM)...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...