Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2022 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. M. J.J. van Beuge
mr. F. Elskamp
mr. M.W.F. Oosterhuis
mr. B.M. Winters

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

 

Inleiding

Voorwoord

mr. M. de Rijke

We mogen u in deze december-uitgave, naast de vaste rubrieken, verblijden met twee bijdragen waarin wordt teruggeblikt en tevens enkele kritische kanttekeningen worden geplaatst.   Het artikel van mr drs Veii Jacobs biedt een terugblik op 10 jaar functioneren van de Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency (REMIT), die tot doel heeft de transparantie van de Europese energiemarkt te bevorderen en marktmisbruik te voorkomen. De auteur is kritisch over de invulling die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft aan haar rol als toezich... ...lees meer

Artikel

De integriteit en transparantie van Europese energiemarkten: ruim een decenni...

mr. drs. V.V. Jacobs1

De Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency (REMIT)[2] bestaat ruim een decennium. Tijd om de balans op te maken.[3]   De Autoriteit Consument & Markt (ACM) liet op 3 november 2022 weten dat zij samen met de European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) en collega-toezichthouders uit Duitsland en Oostenrijk een internationale onderzoeksgroep heeft opgezet om het toezicht op de Europese gasmarkt aan te scherpen.[4] Uit het nieuwsbericht van ACER blijkt dat deze internatio... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentie

mr. I. Brinkman and mr. A.F. Mancosu

NTE 2022/54 Hof van Justitie van de Europese Unie 1 augustus 2022 ECLI:EU:C:2022:615 inzake Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl en Aquind SAS tegen de Europese Commissie, waarbij Spanje, Duitsland en Frankrijk ook deelnemen aan de procedure Dit betreft het beroep van Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl en Aquind SAS ('Aquind') tegen de beschikking van het Gerecht van de Europese Unie (het 'Gerecht') van 5 maart 2021 ( ECLI:EU:T:2021:118 ; zie ook NTE 2021/31). ... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. Europa Regelgeving Commissie: consultatie over Ecologisch ontwerp zonnepanelen De Europese Commissie overweegt extra milieunormen voor zonnepanelen. Voor zonnepanelen is een grote rol weggelegd bij het koolstofvrij maken van de energiesector in de EU, dus acht de Commissie van cruciaal belang da... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, Dr. D.G. Tempelman L.LM, mr. S.T. Kalisvaart LLM, E.R. van Nieuwkoop LL.M, mr. B.M. Winters, mevrouw mr. C.L. Klapwijk and Mr. Y.A. Chan

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. Signaleringen Nederland Overheden en overheidsadviesorganen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat   Ontwikkeling Windenergie op Zee in de periode 2030-2050 Op 16 september 2022 heeft de minister van Economische... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS