Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2023 nr. 1

Actualiteiten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Arbeidsomstandighedenwet

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel.

 

Rechtbank Overijssel 9 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:477 (zaak A)

Rechtbank Overijssel 9 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:480 (zaak B)

Rechtbank Overijssel 9 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:481 (zaak C)

Bij vonnissen van 9 februari 2023 heeft de Rechtbank Overijssel uitspraak gedaan in de strafzaken tegen een wasserij (zaak A) en twee bij de wasserij werkzame onderhoudsmonteurs (zaken B en C). De strafzaken houden verband met een noodlottig arbeidsongeval waarbij op 3 april 2021 een operator, eveneens in dienst van de wasserij, tijdens zijn werkzaamheden bekneld is geraakt onder een liftband en aan zijn verwondingen is overleden.

De wasserij houdt zich bezig met het verwerken van textiel voor de gezondheidszorg. Daarbij wordt gebruik gemaakt van grote industriële wasmachin...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Arbeidsomstandighedenwet

Financieel strafrecht    

Rechtspraak/schikkingen

Actualiteiten

Fiscaal sanctierecht

Bewijsmaatstaf boeten

Matiging boeten

Niet ten laste gelegde feiten bij de strafbepaling

Appelleren is riskeren

Btw-carrouselfraude

Milieustrafrecht

Ontneming

Toezichthouders

Nieuws

Jurisprudentie

Witwassen

Jurisprudentie

Actualiteiten

Standpunt Europese Raad over EU anti-witwasverordening en AMLD6

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Rubriek
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17674

Verder in 2023 nr.1

 Sancties in ontwikkeling en modernisering Sanctiewet

Sancties zijn instrumenten in het buitenland- en veiligheidsbeleid van overheden en internationale organisaties die worden ingezet als reactie op schendingen van het internationaal recht of mensenr...

 Ontwikkelingen in het Europese anti-witwasbeleid: het EU Single Rulebook

Dit artikel is het eerste deel van een tweeluik over de ontwikkelingen op het gebied van de preventie van witwassen en financieren van terrorisme op Europees niveau en gaat in op de voorgenomen ver...

 Internetbankieren anno 2023: Big Brother's watching

Wie het boek 'De cirkel'[2] heeft gelezen weet dat met het opgeven van (alle) privacy en het deelbaar en openbaar maken van alle gegevens, onder meer de bestrijding van de criminaliteit kan worden ...