Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2023 nr. 1

Ontwikkelingen in het Europese anti-witwasbeleid: het EU Single Rulebook

drs. L.G. Groen RA en mr. dr. M. van den Broek1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Dit artikel is het eerste deel van een tweeluik over de ontwikkelingen op het gebied van de preventie van witwassen en financieren van terrorisme op Europees niveau en gaat in op de voorgenomen verregaande harmonisatie van de materiële normstelling via het EU Single Rulebook.2 Het tweede deel van het tweeluik,  dat wordt gepubliceerd in de volgende editie, gaat in op de wijzigingen op het gebied van toezicht en handhaving van de anti-witwasregelgeving.

1. Het dondert en het bliksemt in anti-witwasland

Dat er al jaren veel gebeurt in Nederland en in Europa op het gebied van de bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme is een understatement. In Nederland werd na jaren van discussie in oktober 2022 het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen ingediend bij de Tweede Kamer.3 Dat dit wetsvoorstel veel stof doet opwaaien, bleek ook afgelopen januari weer bij de technische briefing van de Vaste Kamercommissie voor Financië...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Het dondert en het bliksemt in anti-witwasland

2. De Europese ontwikkelingen in vogelvlucht

3. Het EU Single Rulebook

3.1. Van richtlijn naar verordening

3.2. De consequenties van een Single Rulebook

4. Inhoudelijke wijzigingen aan de materiële normstelling

4.1. PEP

4.2. Hoogrisicolanden

4.3. Uiteindelijk belanghebbenden

4.3.1. Het UBO-concept

4.3.2. UBO-definitie onder AMLD5

4.3.3. Problemen met het vaststellen van UBO's onder het huidige kader

4.3.4. Wijzigingen in de AMLR

4.4. Uitbesteding binnen de groep

5. Corporates en de anti-witwasregelgeving

6. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. L.G. Groen RA en mr. dr. M. van den Broek1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17668

Verder in 2023 nr.1

 Sancties in ontwikkeling en modernisering Sanctiewet

Sancties zijn instrumenten in het buitenland- en veiligheidsbeleid van overheden en internationale organisaties die worden ingezet als reactie op schendingen van het internationaal recht of mensenr...

 Ontwikkelingen in het Europese anti-witwasbeleid: het EU Single Rulebook

Dit artikel is het eerste deel van een tweeluik over de ontwikkelingen op het gebied van de preventie van witwassen en financieren van terrorisme op Europees niveau en gaat in op de voorgenomen ver...

 Internetbankieren anno 2023: Big Brother's watching

Wie het boek 'De cirkel'[2] heeft gelezen weet dat met het opgeven van (alle) privacy en het deelbaar en openbaar maken van alle gegevens, onder meer de bestrijding van de criminaliteit kan worden ...