Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2023 nr. 1

Internetbankieren anno 2023: Big Brother's watching

mr. A.B. Vissers en mr. L.E.F. Pietersen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Wie het boek 'De cirkel'2 heeft gelezen weet dat met het opgeven van (alle) privacy en het deelbaar en openbaar maken van alle gegevens, onder meer de bestrijding van de criminaliteit kan worden gediend. Het uiteindelijke doel van 'De cirkel': the completion, oftewel het rondmaken van de cirkel; volledige kennis van elke burger. Maar het opgeven van alle privacy comes at a price. Het veronderstelt een overheid die te allen tijde het beste voor heeft met haar burgers, die niet doet aan etnisch profileren en die informatie zorgvuldig en zonder vooringenomenheid analyseert. Een overheid die haar burgers niet manipuleert en niet indoctrineert - en ook alle mensen die voor die overheid werken moeten voldoen aan dat 'stramien'.

1. Inleiding

Het scenario dat wordt beschreven in 'De cirkel' is natuurlijk een exces. Dat neemt niet weg dat het opgeven van meer en meer privacy wel degelijk kan bijdragen aan de bestrijding van criminaliteit. W...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Verbod op contanten vanaf € 3.000

2.1. Cash is no longer king

2.2. Voorkomen of stimuleren van een waterbedeffect?

2.3. Andere gevolgen

2.4. Tussenconclusie

3. Navraagplicht voor instellingen van dezelfde categorie

3.1. De maatregel

3.2. De toepassing

3.3. Minder of juist meer werk?

3.4. Overige kanttekeningen

3.5. Tussenconclusie

4. Gezamenlijke monitoring van transacties door banken

4.1. De gezamenlijke voorziening

4.2. Een vorm van (massa)surveillance

4.3. Effectiviteit en uitvoerbaarheid

4.4. Tussenconclusie

5. Ter afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.B. Vissers en mr. L.E.F. Pietersen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17669

Verder in 2023 nr.1

 Sancties in ontwikkeling en modernisering Sanctiewet

Sancties zijn instrumenten in het buitenland- en veiligheidsbeleid van overheden en internationale organisaties die worden ingezet als reactie op schendingen van het internationaal recht of mensenr...

 Ontwikkelingen in het Europese anti-witwasbeleid: het EU Single Rulebook

Dit artikel is het eerste deel van een tweeluik over de ontwikkelingen op het gebied van de preventie van witwassen en financieren van terrorisme op Europees niveau en gaat in op de voorgenomen ver...

 Internetbankieren anno 2023: Big Brother's watching

Wie het boek 'De cirkel'[2] heeft gelezen weet dat met het opgeven van (alle) privacy en het deelbaar en openbaar maken van alle gegevens, onder meer de bestrijding van de criminaliteit kan worden ...