Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2023 nr. 1

Sancties in ontwikkeling en modernisering Sanctiewet

dr. mr. ir. R.J. Hoff en mr. J.F. Hoff1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Sancties zijn instrumenten in het buitenland- en veiligheidsbeleid van overheden en internationale organisaties die worden ingezet als reactie op schendingen van het internationaal recht of mensenrechten of om verandering te brengen in beleid wanneer wettelijke of democratische beginselen niet worden nageleefd. Sancties vormen ook een belangrijk wapen in de strijd tegen terrorisme.2 Sancties zijn daarmee een belangrijk instrument voor (herstel van) de internationale vrede en veiligheid, de bevordering van de internationale rechtsorde en de bestrijding van terrorisme.3

1. Inleiding

De meest voorkomende sancties zijn:4

  • wapenembargo's, handelsrestricties (in-, uit- en doorvoerbeperkingen) en beperkingen van technische bijstand;
  • financiële sancties (gebod tot het bevriezen van tegoeden en verbod of restricties op het verlenen van financiële diensten);
  • reis- en visumrestricties.

In de afgelopen decennia is...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Sanctiewet 1977

2.1. Achtergrond

2.2. Inwerkingtreding en strafbaarheid

2.3. Wijzigingen en versterking toezicht

2.4. Sanctiewet 1977 en de implementatie van sancties

2.5. Sancties en ondernemersrisico

3. Voorgenomen herziening Sanctiewet

3.1. Aanleiding

3.2. Voorgenomen modernisering

3.3. Aandachtspunten

4. Ten slotte

5. Literatuur

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. mr. ir. R.J. Hoff en mr. J.F. Hoff1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17667

Verder in 2023 nr.1

 Sancties in ontwikkeling en modernisering Sanctiewet

Sancties zijn instrumenten in het buitenland- en veiligheidsbeleid van overheden en internationale organisaties die worden ingezet als reactie op schendingen van het internationaal recht of mensenr...

 Ontwikkelingen in het Europese anti-witwasbeleid: het EU Single Rulebook

Dit artikel is het eerste deel van een tweeluik over de ontwikkelingen op het gebied van de preventie van witwassen en financieren van terrorisme op Europees niveau en gaat in op de voorgenomen ver...

 Internetbankieren anno 2023: Big Brother's watching

Wie het boek 'De cirkel'[2] heeft gelezen weet dat met het opgeven van (alle) privacy en het deelbaar en openbaar maken van alle gegevens, onder meer de bestrijding van de criminaliteit kan worden ...