Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2023 nr. 3

Corrumperen door doneren? Een bespreking van het vonnis De Mos

mr. W.J. Morra1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Rechtbank Rotterdam 21 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3199

Deze noot bespreekt het vonnis van de rechtbank Rotterdam inzake de politicus Richard de Mos (c.s.) en enkele ondernemers. Zij werden verdacht van omkoping door het aannemen respectievelijk doen van donaties aan de partij van De Mos. De rechtbank sprak alle verdachten vrij van die verdenking. Deze noot gaat in op het juridisch kader rond partijdonaties en de vraag of en wanneer een partijdonatie als gift in de zin van de omkopingsbepalingen kan worden aangemerkt. Conclusie van deze noot is dat de jurisprudentie daar meer ruimte voor biedt dan de vrijspraak tot uitdrukking brengt. Een "status aparte" voor partijdonaties binnen de omkopingsbepalingen lijkt ook overbodig.  

1. Achtergrond en voorgeschiedenis

In opzienbarende vonnissen heeft de rechtbank Rotterdam de Haagse politicus Richard de Mos en zijn medeverdachten geheel vrijgesproken,2 Het v...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Rechtbank Rotterdam 21 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3199

1. Achtergrond en voorgeschiedenis

2. Kernvraag en juridisch kader 

3. Klare taal

4. Donatie aan partij als gift aan ambtenaar

5. In de bediening doen of nalaten?

6. Opzet

7. Corrumperen door doneren: het kan.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. W.J. Morra1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2023:3199
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17838

Verder in 2023 nr.3

 Allemaal recht doen aan het verschoningsrecht

De discussie over het verschoningsrecht is verhard en eenzijdig gericht op hoe de opsporende overheid met dat recht omgaat. Afgelopen februari zag Hof Den Haag zelfs aanknopingspunten om officieren...