Tijdschrift voor Internetrecht 2021 nr. 5

De nieuwe standaardcontractbepalingen (SCCs) voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen: aandachtspunten voor organisaties

mr. A. Karimi en mr. J. Toornstra1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 4 juni 20212 heeft de Europese Commissie nieuwe standaardcontractbepalingen (SCCs) vastgesteld voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG).3 Hiermee is met name beoogd de SCCs in lijn te brengen met ontwikkelingen in de digitale economie en de nieuwe regels over bescherming van persoonsgegevens onder de AVG. Dit heeft zich onder meer geuit door de toevoeging van twee nieuwe doorgiftevormen: de doorgifte van een verwerker naar een sub-verwerker en van een verwerker naar een verwerkingsverantwoordelijke. Ook is er in de nieuwe SCCs specifiek aandacht voor de implicaties van het Schrems II-arrest van het Hof van Justitie.4 Terwijl de nieuwe SCCs beantwoorden aan lang heersende behoeften uit de praktijk, introduceren zij ook vergaande verplichtingen op het gebied van administratie. Dit artikel beschrijft de totstandkoming van de nieuwe SCCs in het licht van de juridische kaders ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Juridisch kader

1.1. AVG

1.2. Regime voor doorgifte van persoonsgegevens

1.3. Instrumenten voor doorgifte

2. Doorgifte op basis van SCCs

2.1. Wat zijn SCCs?

2.2. De oude SCCs

2.3. Beperkte bruikbaarheid oude SCCs

3. De nieuwe SCCs voor doorgifte

3.1. Modulaire aanpak

3.2. Docking-bepaling

3.3. Het in lijn brengen van de SCCs met artikel 28 AVG

3.4. Technische en organisatorische maatregelen

3.5. Specifieke bepalingen in het kader van het Schrems II-arrest

4. Het begrip 'doorgifte' en territoriaal toepassingsgebied

5. Uitdagingen voor organisaties

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A. Karimi en mr. J. Toornstra1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/16894

Verder in 2021 nr.5

 Global Britain?

  Wanneer wordt verwezen naar de General Data Protection Regulation moeten juristen in internationale context tegenwoordig nog wel eens een voorvoegsel gebruiken: 'EU GDPR' of 'UK GDPR'. Tot ...

 Gaia-X: Dé Europese cloud in wording?

Al langere tijd klinkt de roep om een Europese cloud als tegenhanger voor de clouddiensten die nu voornamelijk door grote Amerikaanse partijen worden aangeboden. Gaia-X, dat de komende maanden de o...

 De politiek van onlineplatforms

Nadat aanhangers van Donald Trump op 6 januari 2021 het US Capitol bestormden schorste Facebook het account van Trump.[2] In Nederland verwijderde YouTube een interviewvideo en een opname van een c...

 De nieuwe standaardcontractbepalingen (SCCs) voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen: aandachtspunten voor organisaties

Op 4 juni 2021[2] heeft de Europese Commissie nieuwe standaardcontractbepalingen (SCCs) vastgesteld voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen overeenkomstig de Algemene Verordening G...

 De Uber/OLA-uitspraken

Annotatie bij Rb. Amsterdam 11 maart 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:1018 (Uber I), Rb. Amsterdam 11 maart 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:1019 (OLA) en Rb. Amsterdam 11 maart 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:1020 (Ube...

 Jurisprudentie

Hoge Raad 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:783   Verbintenissenrecht, bevrijdende betaling, vervalste factuur   Devante en Hascor hebben een handelsrelatie waarbij Hascor producten bestel...

 Wet- en regelgeving

EuropaTijdelijke afwijking van de AVG en e-Privacyrichtlijn om online kindermisbruik te bestrijdenOp 14 juli 2021 is de Verordening betreffende een tijdelijke afwijking van sommige bepalingen van R...

 Signaleringen

ACM: Google moet consumentenrechten beter nalevenDe Europese Commissie en de nationale consumentenautoriteiten roepen Google op zich te houden aan de consumentenregels om misleiding te voorkomen. O...