Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2023 nr. 3

Allemaal recht doen aan het verschoningsrecht

mr. M. Lambregts1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De discussie over het verschoningsrecht is verhard en eenzijdig gericht op hoe de opsporende overheid met dat recht omgaat. Afgelopen februari zag Hof Den Haag zelfs aanknopingspunten om officieren van justitie te vervolgen wegens schending van het verschoningsrecht.2  Die beschikking scherpt de blik zodanig dat je als aanklager elke inbreuk op het verschoningsrecht gewaar begint te worden. Daardoor daalt het besef in dat we allemaal recht moeten doen aan het verschoningsrecht.

Het verschoningsrecht waarborgt dat iedereen zich in vertrouwen kan wenden tot een advocaat, notaris, arts of geestelijke. Zulke vertrouwenspersonen zijn verplicht tot geheimhouding. Ter handhaving van die plicht hebben zij het recht om tegenover politie en justitie te zwijgen en schriftelijke stukken geheim te houden.

 Dit professionele verschoningsrecht is geworteld in het in Nederland geldende algemene rechtsbeginsel dat bij dergelijke vertrouwenspersonen het maatschappelijke belang dat d...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M. Lambregts1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17836

Verder in 2023 nr.3

 Allemaal recht doen aan het verschoningsrecht

De discussie over het verschoningsrecht is verhard en eenzijdig gericht op hoe de opsporende overheid met dat recht omgaat. Afgelopen februari zag Hof Den Haag zelfs aanknopingspunten om officieren...