Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2023 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. A. B. Vissers
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. M. Altena
mr. C. M.I. van Asperen-de Boer
mr. H. J. Bisscheroux
mr. drs. M.J. Blotwijk
mr. R. de Bree
mr. drs. S.R. van Breukelen
mr. T. Felix
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. M.A. Loenen
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. R.J.M. de Rijck
mr. J.S. Roepnarain
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. A. E. Wilbrink
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. L.A. Van Bavel
mr. L.J. Bergsma
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. S.A. Eckhardt
mr. J.G. Geertsma
mr. C.A.M. Janssen
mr. S.D. de Jong
mr. D.J.E. de Kruif
mr. drs. L.J. Leijten
mr. T.S.E. van Nispen
mr. O.S. Pluimer
mr. E.Y van Schaik

Redactiesecretaris(sen)

mr. L.M. Hermans

 

Artikel

Allemaal recht doen aan het verschoningsrecht

mr. M. Lambregts1

De discussie over het verschoningsrecht is verhard en eenzijdig gericht op hoe de opsporende overheid met dat recht omgaat. Afgelopen februari zag Hof Den Haag zelfs aanknopingspunten om officieren van justitie te vervolgen wegens schending van het verschoningsrecht.[2] Die beschikking scherpt de blik zodanig dat je als aanklager elke inbreuk op het verschoningsrecht gewaar begint te worden. Daardoor daalt het besef in dat we allemaal recht moeten doen aan het verschoningsrecht. Het verschoningsrecht waarborgt dat iedereen zich in vertrouwen kan wenden tot een advocaat, notaris, a... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

De samenloop van overtreding van de artikelen 32 Arbowet en 307/308 Sr: niet ...

mr. F.A. Dudok van Heel1

Annotatie bij Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2110 1. Inleiding Op 27 augustus 2018 is een werknemer van een transportbedrijf uit Helmond om het leven gekomen nadat hij bedolven is geraakt onder een lading maïsvoermeel. Na onderzoek door de Nederlandse Arbeidsinspectie veroordeelde de Rechtbank Oost-Brabant het bedrijf op 20 juli 2021 tot een geldboete van € 100.000,- waarvan € 25.000,- voorwaardelijk. Bijkomend werd door de rechtbank – voorwaardelijk – de gedeeltelijke stillegging uitgesproken van het bedrijf. Het bedri... abonneren of dit artikel kopen.

Corrumperen door doneren? Een bespreking van het vonnis De Mos

mr. W.J. Morra1

Annotatie bij Rechtbank Rotterdam 21 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3199 Deze noot bespreekt het vonnis van de rechtbank Rotterdam inzake de politicus Richard de Mos (c.s.) en enkele ondernemers. Zij werden verdacht van omkoping door het aannemen respectievelijk doen van donaties aan de partij van De Mos. De rechtbank sprak alle verdachten vrij van die verdenking. Deze noot gaat in op het juridisch kader rond partijdonaties en de vraag of en wanneer een partijdonatie als gift in de zin van de omkopingsbepalingen kan worden aangemerkt. Conclusie van deze noot is da... abonneren of dit artikel kopen.

Geen verschoningsrecht officier van justitie in civiele procedure

mr. G.E. Willigenburg1

Annotatie bij Hoge Raad 20 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:722 Door de Hoge Raad (HR) werd in deze zaak beslist dat noch uit de tekst of strekking van artikel 7 Wet politiegegevens (Wpg) of uit de wetsgeschiedenis verhelderend kan worden afgeleid dat door de wetgever is afgewogen of uit deze bepaling een verschoningsrecht voortvloeit voor een officier van justitie. Hierdoor kan – aldus de Hoge Raad – een getuigplicht zoals is bepaald in artikel 165 lid 2 onder b Rv de geheimhoudingsplicht van artikel 7 Wpg opzijzetten. Door dit arrest zal de vraag wanneer een officier v... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Arbeidsomstandigheden Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel. Rechtbank Amsterdam 8 juni 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3596 Op 8 juni 2023 is de exploitant van een scheepswerf uit Zaandam door de rechtbank Amsterdam veroordeeld voor opzettelijke overtreding van artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet. Het bedrijf werd vervolgd in verband met een arbeidsongeval op 20 maart 2019, waarbij een werknemer van het bedrijf tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een zeilschip is geraakt door een afgebroken top van de scheepsmast. De werkne... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS