Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 10

De uitgifte van tokeneffecten via een ICO als alternatieve vorm van ondernemingsfinanciering voor het MKB

mr. W.Th. Röell1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het MKB heeft onvoldoende toegang tot externe financiering. Sinds de financiële crisis stijgt de populariteit van crowdfunding als alternatieve vorm van financiering voor het MKB vanwege de toegankelijkheid en additionele (niet-financiële) voordelen die crowdfunding biedt ten opzichte van traditionele financiering. De Europese Commissie verwelkomt crowdfunding en constateert dat deze vorm van ondernemingsfinanciering achter blijft in Europa ten opzichte van andere economische regio's. Crowdfundingplatforms vragen bovendien vaak hoge commissies voor hun diensten en crowdfundinginvesteringen zijn meestal niet overdraagbaar. In dit artikel worden de mogelijkheden verkend van een alternatieve vorm van crowdfunding, namelijk crowdfunding door uitgifte van effecten via een Initial Coin Offering (ICO) of token sale. Uitgangspunt is de hypothese dat een onderneming door uitgifte van virtuele tokens – gebaseerd op blockchaintechnologie – grotendeels dezelfde voordelen geniet als bij financiering door 'traditionele' crowdfunding maar tegen lagere kosten en met (operationele) efficiëntievoordelen terwijl het structureren van een token als effect herkenbaarheid en zekerheid biedt aan betrokkenen en het toezichtrechtelijke kader hier de benodigde ruimte voor biedt.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Het MKB heeft behoefte aan alternatieve financieringsvormen

2. Traditionele crowdfunding

3. Crowdfunding via een Initial Coin Offering

4. De voordelen van een ICO ten opzichte traditionele crowdfunding

5. Het tokeneffect: een token en effect in één

6. Kwalificatie van tokens als effecten

7. De positie van de AFM en DNB ten aanzien van tokeneffecten

8. Tokeneffecten aanbieden aan het publiek

9. Tokeneffecten noteren op een tokenexchange

10. Witwassen en terrorisme financiering

11. Kwalificatie als instelling in de zin van de Wwft

12. Een andere interpretatie ligt meer voor de hand

13. Registratieplicht

14. Conclusie

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. W.Th. Röell1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15738

Verder in 2019 nr.10

 De kleine beheerder in de knel

De AIFM richtlijn laat het aan de lidstaten over hoe ze de kleine beheerder van beleggingsinstellingen behandelen.[1] Volgens de Wft is de vergunningplicht voor beheerders niet van toepassing op de...

 Op weg naar een Europese norm voor groene obligaties voor verduurzaming van de financiële sector

Groene obligaties hebben tot doel om de transitie naar een duurzame economie te helpen verwezenlijken. Groene obligaties bieden uitgevende instellingen toegang tot beleggers die op zoek...

 De symbiotische relatie tussen de uitgifte van elektronisch geld en het verlenen van betaaldiensten - En de impact hiervan op cadeaukaarten

Cadeaukaarten: de een gebruikt ze direct, de ander bergt ze op in een keukenlade en vergeet op den duur dat ze daar liggen.[1] De afgelopen jaren zijn er opvallend veel varianten gekomen. Denk bijv...

 De uitgifte van tokeneffecten via een ICO als alternatieve vorm van ondernemingsfinanciering voor het MKB

Het MKB heeft onvoldoende toegang tot externe financiering. Sinds de financiële crisis stijgt de populariteit van crowdfunding als alternatieve vorm van financiering voor het MKB vanwege de toeg...

 Mag ik u eens vragen… - Over inlichtingenvorderingen van toezichthouders

De afgelopen maanden stond in jurisprudentie van het CBb en de rechtbank Rotterdam wederom de inlichtingenvordering centraal. Het ging daarbij om de vraag of de verplichting medewerking te geven...