TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2023 nr. 3

Non-activiteit en de uitbetaling van de opzegtermijn onder de WNT: nog steeds ingewikkeld!

mr. P. Disseldorp1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10 augustus 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2603

Dit arrest van het Hof ‘s-Hertogenbosch vormt een nieuw hoofdstuk in de discussie over non-activiteit onder de WNT. Het hof wijst in dit arrest een gefixeerde schadevergoeding ter hoogte van zes maanden opzegtermijn toe en oordeelt dat deze gefixeerde schadevergoeding niet kwalificeert als een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband in de zin van artikel 2.10 WNT en daarom niet meetelt bij de maximale ontslagvergoeding onder de WNT van € 75.000 bruto. Voor zover mij bekend, is dit de eerste uitspraak waarin dit wordt geoordeeld. Hoewel het oordeel van het hof mij juist lijkt, is het de vraag hoe dit oordeel zich verhoudt tot eerdere rechtelijke uitspraken over non-activiteit en/of uitbetaling van de opzegtermijn onder de WNT.

1. Non-activiteit onder de WNT

Het onderwerp non-activiteit onder de Wet normering topinkomens (“WNT”) is een welkom ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10 augustus 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2603

1. Non-activiteit onder de WNT

2. Juridisch kader

3. Non-activiteit bij verschillende beëindigingsmogelijkheden

3.1. Beëindiging met wederzijds goedvinden

3.2. Ontbinding bij de rechter

3.3. Onregelmatige opzegging (met instemming)

4. Uniforme aanpak gewenst

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. P. Disseldorp1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHSHE:2023:2603
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17857

Verder in 2023 nr.3

 Flex minder flex of (te) complex?

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De strijd tegen de (doorgeschoten) flexibilisering op de arbeidsmarkt gaat ook onder de demissionaire regering onverminderd door. Recent werden nieuwe maatregelen aange...

 De 'S' in ESG en het gebruikmaken van een flexibele schil bij de inzet van arbeidskrachten in de onderneming

In het debat over duurzaam ondernemen worden al enige tijd de zogenoemde ESG-factoren betrokken. Daarbij geldt kort en ongenuanceerd gezegd: hoe duurzamer en maatschappelijk verantwoorder de ondern...