TAC

Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context

2023 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
mr. dr. N. Zekic
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Vaste medewerkers

mr. F. Dekker
mr. R.A.A. Duk
mr. K. Janssens
mr. A.L. Mertens
mr. drs. E.H.A. Schram
mr.dr. J.P.H. Zwemmer

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

 

Artikel

Flex minder flex of (te) complex?

mr. R. Schepers1

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De strijd tegen de (doorgeschoten) flexibilisering op de arbeidsmarkt gaat ook onder de demissionaire regering onverminderd door. Recent werden nieuwe maatregelen aangekondigd om de flexibilisering aan te pakken. Na de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is dit mogelijk de derde (grote) ingreep in korte tijd. Leidt deze ronde wél tot een kentering van de flexibilisering op de arbeidsmarkt? In 2022 waren er 2,7 miljoen flexwerkers in Nederland.[2] Deze werknemers hebben een arbeid... abonneren of dit artikel kopen.

De 'S' in ESG en het gebruikmaken van een flexibele schil bij de inzet van a...

mr. N.M.Q. van der Neut en mr. dr. J.P.H. Zwemmer1

In het debat over duurzaam ondernemen worden al enige tijd de zogenoemde ESG-factoren betrokken. Daarbij geldt kort en ongenuanceerd gezegd: hoe duurzamer en maatschappelijk verantwoorder de onderneming, hoe hoger de ESG-score. Dit debat speelt niet alleen in Nederland en – in breder opzicht – Europa, maar ook in onder andere de Verenigde Staten. De Europese Unie heeft ten aanzien van een duurzame en ‘groene’ economie een voortrekkersrol opgeëist met als waarschijnlijk het bekendste voorbeeld de EU Green Deal. ESG gaat echter verder dan milieu (de ‘E’ van Environmental).... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

De Hoge Raad en Deliveroo: nee zeggen, ja doen?

mr. R.A.A. Duk1

Annotatie bij Hoge Raad 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:443 (Deliveroo) Aan het Deliveroo-arrest zijn in een half jaar tijd talrijke artikelen en annotaties gewijd. Is het arrest echt zó belangrijk? 1. Inleiding In de late lente van 1970 besprak ik met professor Harlan Blake van Colombia Law School mijn scriptie over Albrecht v. Herald, een uitspraak van het Amerikaanse Supreme Court over de ontoelaatbaarheid van verticale prijsbinding.[2] In mijn scriptie betoogde ik vooral dat die uitspraak niet goed te rijmen viel met eerdere uitspraken over... abonneren of dit artikel kopen.

Non-activiteit en de uitbetaling van de opzegtermijn onder de WNT: nog steeds...

mr. P. Disseldorp1

Annotatie bij Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10 augustus 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2603 Dit arrest van het Hof ‘s-Hertogenbosch vormt een nieuw hoofdstuk in de discussie over non-activiteit onder de WNT. Het hof wijst in dit arrest een gefixeerde schadevergoeding ter hoogte van zes maanden opzegtermijn toe en oordeelt dat deze gefixeerde schadevergoeding niet kwalificeert als een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband in de zin van artikel 2.10 WNT en daarom niet meetelt bij de maximale ontslagvergoeding onder de WNT van € 75.000 bruto. Voor zover mij bekend, is ... abonneren of dit artikel kopen.

Belangrijk oordeel Hoge Raad over wijzigen indexatie van pensioen

dr. B. Dieleman1

Annotatie bij Hoge Raad 21 april 2023, ECLI:NL:HR:2023:661   In deze annotatie analyseert de auteur het arrest van de Hoge Raad van 21 april 2023 over indexatie van pensioen volgens de pensioenregeling van de AFM. In dit arrest oordeelt de Hoge Raad over het onderscheid tussen voorwaardelijke en onvoorwaardelijke indexatie, het wijzigen van de uitvoeringsovereenkomst en het eenzijdig wijzigen van een pensioenregeling. 1. Achtergrond en relevante wetgeving 1.1. Onvoorwaardelijke of voorwaardelijke indexatie Circa... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteit

D. Schwartz1

De nieuwe Corporate Governance Code en de rol voor medezeggenschap: nog een wereld te winnen   De nieuwe Corporate Governance Code heeft meer aandacht voor duurzame lange termijn waardecreatie. Wat is de rol van de ondernemingsraad daarbij? Op 20 december 2022 is de corporate governance code (“de Code”) geactualiseerd.[2] Er moet meer aandacht komen voor ‘duurzame lange termijn waardecreatie’. Welke rol speelt de ondernemingsraad daarbij volgens de Code? In dit artikel breng ik in kaart welke wijzigingen van de Code ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS