Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2023 nr. 4

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Wet- en regelgeving

Mr. A.A. Kleinhout1

 

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden.

Europa

Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1185 van de Commissie van 10 februari 2023 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad door de vaststelling van een minimumdrempel voor broeikasgasemissiereducties door brandstoffen op basis van hergebruikte koolstof en door de methode te specificeren voor de beoordeling van broeikasgasemissiereducties door hernieuwbare vloeibare en gasvormige transportbrandstoffen van niet-biologische oorsprong en door brandstoffen op basis van hergebruikte koolstof

 

Op 10 februari 2023 heeft de Europese C...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europa

ENTSO-E

ACER

Nederland

Regelgeving

Internetconsultatie

ACM

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
mr. A.A. Kleinhout
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17909

Verder in 2023 nr.4

 Voorwoord

De extreme prijsstijgingen van energie die we sinds 2021 hebben beleefd maken ook in het energierecht het nodige los. Zo zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en ...

 Over tweezijdige algemene voorwaarden en eenzijdige wijzigingsbedingen

Energieleveranciers die energie leveren aan kleinverbruikers maken allen gebruik van dezelfde set algemene voorwaarden: de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektricit...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 26 juni 2023 - energiearmoede en energieprijzen

Op maandag 26 juni 2023 vond de algemene ledenvergadering en een ledenbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) plaats ten kantore van Stibbe in Amsterdam. D...

 Boekbespreking: A Force of Energy

Essays in Energy Law in honour of Professor Martha Roggenkamp Bij haar afscheid als hoogleraar Energierecht aan de RUG in 2022 is aan Martha Roggenkamp een Liber Amicorum overhandigd met de titel ...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...