Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2023 nr. 5/6

Kanttekeningen bij het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

mr. drs. L.W.J. Ford1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Dit artikel gaat niet over schadeafhandeling en versterking. In paragraaf 1 wordt de instelling van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen beschreven. In paragraaf 2 worden bij het rapport van de commissie kanttekeningen geplaatstgeplaatst bij feiten over de samenwerking tussen de Staat en de oliemaatschappijen, die onderbelicht zijn gebleven. Tot slot wordt het artikel in paragraaf 3 afgesloten met nog enkele opmerkingen. 

1. Wet op de parlementaire enquête 2008

In de Memorie van Toelichting bij het in 2005 aan de Tweede Kamer (hierna ook: de Kamer) voorgelegde wetsvoorstel inzake een herziening van de Wet op de parlementaire enquête wordt er onder meer op gewezen (i) dat waarheidsvinding over feiten en gebeurtenissen en het trekken van lessen voor de toekomst de belangrijkste doelen van een enquête zijn, (ii) dat goed uitgevoerd enquêteonderzoek bijdraagt aan het vertrouwen in de democratie, (iii) dat een enquête...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Wet op de parlementaire enquête 2008

1.1. Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

1.2. Instelling Tijdelijke Commissie

1.3. Onderzoeksvoorstel Tijdelijke Commissie

1.4. Instelling parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

1.5. Rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

2. Kanttekeningen

2.1. Het perspectief van de Commissie: twee werelden

2.2. Kennis over concessies uit begintijd essentieel

2.2.1. Afspraak over winning en afzet

2.2.2. Afspraak over winstverdeling

2.3. Gasgebouw documenten

2.4. Verdeling van de opbrengsten

2.5. Geen afspraken over waardemaximalisatie, wel over publieke belangen

2.5.1. Geen afspraken over maximaliseren opbrengsten Groningengas

2.5.2. Wel afspraken over andere publieke belangen

2.6. Heronderhandelingen over financiën

2.6.1. Meeropbrengstregeling 85/15 (1972)

2.6.2. Meeropbrengstregeling 85/15-95/5 (1975)

2.6.3. Gentlemen's Agreement (1980)

2.6.4. Heffing Meeropbrengst Aardgas / Verlaging vennootschapsbelasting (1984)

2.7. De OvS: geheim voor buitenwereld, niet voor Kamerleden

2.8. Wet minimalisering gaswinning Groningenveld

2.8.1. Regulering van de eigendom van Groningengas, geen onteigening

2.8.2. Winningsplicht NAM

2.8.3. NAM blijft verantwoordelijk voor schade door de winning van Groningengas

2.8.4. NAM verantwoordelijk voor de winning van Groningengas

3. Tot slot nog enkele opmerkingen

3.1. De enquête start te vroeg en eindigt te vroeg

3.2. Oordelen of beschuldigen

3.3. Nooit meer met de oliemaatschappijen werken?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. L.W.J. Ford1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17988

Verder in 2023 nr.5/6

 Voorwoord

Voorwoord   De sluiting van het Groningengasveld mag dan sinds 1 oktober 2023 een feit zijn. Het Groningengasveld zal niettemin nog menig juridische pen blijven beroeren en niet ophouden te ...

 Kanttekeningen bij het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Dit artikel gaat niet over schadeafhandeling en versterking. In paragraaf 1 wordt de instelling van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen beschreven. In paragraaf 2 worden bij ...

 Verslag NeVer-bijeenkomst 3 oktober 2023

Sluiting van het Groningengasveld - hoe en hoe verder? 1. Opening Martha Roggenkamp, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER), heet de aanwezigen welkom. Aanleiding voor d...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...