Tijdschrift voor Financieel Recht 2006 nr. 10

Verantwoorde kredietverlening aan consumenten

mr. K.W.H. Broekhuizen en mr. R.E. Labeur

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Kredietverlening aan consumenten staat volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling. De op 1 januari 2006 van kracht geworden Wet financiële dienstverlening (‘Wfd’)1 bevat onder meer voorschriften met betrekking tot kredietverlening aan consumenten. Veel van die voorschriften zijn afkomstig uit de in verband daarmee deels vervallen Wet op het consumentenkrediet (‘Wck’)2. De Wfd bevat echter ook wezenlijke vernieuwingen ten opzichte van de Wck, zoals de toepasselijkheid op de verlening van effectenkrediet en hypothecair krediet. 2. In de Wfd is een reeks van gedragsregels opgenomen met betrekking tot de informatieverstrekking bij de aanbieding van krediet, maar de wet bevat ook specifieke voorschriften ten aanzien van verantwoorde kredietverlening. Het kernvoorschrift ten aanzien van verantwoorde kredietverlening is opgenomen in artikel 51 Wfd. Op grond van dit artikel moet de kredietaanbieder voorafgaand aan de totstandkoming van de kredietovereenkomst informatie inwinnen over de financiële positie van de betrokken consument, teneinde te beoordelen of het aangaan van de kredietovereenkomst met het oog op de voorkoming van overkreditering verantwoord is. Indien dat niet het geval blijkt te zijn, dan moet de kredietaanbieder van het sluiten van de kredietovereenkomst afzien. De betekenis en invulling van de norm van verantwoorde kredietverlening vormen het hoofdonderwerp van deze bijdrage. Wij besteden daarnaast ook kort aandacht aan de verlening van effectenkrediet en hypothecair krediet.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K.W.H. Broekhuizen en mr. R.E. Labeur
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/513

Verder in 2006 nr.10

 Verantwoorde kredietverlening aan consumenten

1. Kredietverlening aan consumenten staat volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling. De op 1 januari 2006 van kracht geworden Wet financiële dienstverlening (‘Wfd’)1 bevat onder m...

 Europese Commissie evalueert Hague Securities Convention: met grote stappen snel thuis?

Eind 2002 werd in het kader van de Haagse Conferentie voor IPR overeenstemming bereikt over de tekst van de Convention on the Law Applicable to Certain Rights in Respect of Securities Held with ...

 Rondom het nieuws; Adempauze

‘Banken vragen om adempauze toezicht’ luidde de titel van een artikel in Het Financieele Dagblad d.d. 22 september 2006. Het artikel refereert aan het verzoek van de NVB aan de Minister van Fina...