Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2002 nr. 12

Rechtspraak goederenrecht V. Beperkte rechten; veiligheidsaspecten

mr. D.L. Rodrigues Lopes

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze vijfde aflevering breng ik rechtspraak bijeen over enkele financiële aspecten van erfpacht, een vruchtgebruikobject met melkquotum, wijzen van ontstaan en gevallen van wijziging van erfdienstbaarheden en de veiligheid binnen opstallen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. D.L. Rodrigues Lopes
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/5604

Verder in 2002 nr.12

 De gewijzigde Woningwet. Over bouwvergunningsvrije, licht-bouwvergunningplichtige en regulier-bouwvergunningplichtige bouwwerken

Op 1 januari 2003 treedt een belangrijke wijziging van de Woningwet in werking.1 Met de wijziging wordt beoogd de regelgeving over het bouwen te vereenvoudigen en het welstandstoezi...

 Agrarische bedrijfswoning

n deze bijdrage1 geef ik een toelichting op verschillende aspecten van agrarische bedrijfswoningen. Onder meer zal worden ingegaan op de rol van bestemmingsplannen en de mogelijkheden van handhav...

 Rechtspraak goederenrecht V. Beperkte rechten; veiligheidsaspecten

In deze vijfde aflevering breng ik rechtspraak bijeen over enkele financiële aspecten van erfpacht, een vruchtgebruikobject met melkquotum, wijzen van ontstaan en gevallen van wijzi...