Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2009 nr. 7/8

Kroniek Wet voorkeursrechten gemeenten 2008

mr. W.J.E. van der Werf en C. Kuijvenhoven*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Introductie Voor de zevende keer op rij wordt in deze kolommen aandacht besteed aan recente ontwikkelingen op het terrein van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). De jurisprudentie die werd gevormd onder oud recht blijft voor het overgrote deel van belang voor de praktijk onder de nieuwe Wvg. De eerste ervaringenmet de InvoeringswetWet ruimtelijke ordening (Wro) zijn, zeker als het om de toepassing van de Wvg gaat, niet bijster positief. De nieuwe systematiek, waarbij het voorkeursrecht slechts eenmaal door de raad wordt gevestigd en automatisch wordt verlengd zolang maar tijdig de planologische vervolg-besluitvorming plaatsvindt, roept ondanks de ogenschijnlijke eenvoud de nodige vragen op. Het overgangsrecht is, evenals het overgangsrecht voor de Wro zelf, onvoldoende doordacht. De nieuwe Wvg en het bijbehorende overgangsrecht zijn inmiddels reeds uitvoerig besproken in andere tijdschriften.1 Ook de tweede, in aantocht zijnde wetswijziging, is al uitgebreid aan bod gekomen. In deze bijdrage zullen wij daarom slechts kort stilstaan bij de meest recente wetswijziging, die verband houdt met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Zoals vanouds bespreken wij natuurlijk ook de interessante ontwikkelingen in de jurisprudentie, waarbij een verdeling is gemaakt in de geschillen in de vestigingsfase, de aanbiedings- en prijsvaststellingsprocedure en de ontwijkingsconstructies. Tenslotte besteden wij aandacht aan een interessante uitspraak over het overgangsrecht.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. W.J.E. van der Werf en C. Kuijvenhoven*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8138

Verder in 2009 nr.7/8

 Is het vernieuwen van de Successiewet een haastklus geworden?

Op 20 april jl. werd het langverwachte wetsvoorstel betreffende de wijziging van de Successiewet 1956 bekend gemaakt. Een belangrijk onderdeel daarin vormt de vereenvoudiging van de bedrijfsopvol...

 Kroniek Wet voorkeursrechten gemeenten 2008

1. Introductie Voor de zevende keer op rij wordt in deze kolommen aandacht besteed aan recente ontwikkelingen op het terrein van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). De jurisprudentie die wer...

 Ontwikkelingen in het Agrarisch Recht Verslag jaarvergadering 2009 Vereniging voor Agrarisch Recht

Op donderdag 9 april 2009 heeft de 50ste Algemene Leden Vergadering van de Vereniging voor Agrarisch recht plaatsgevonden. Deze vergadering werd gehouden in het Vredespaleis teDenH...

 50 jaar Vereniging voor Agrarisch Recht. Voordracht tijdens de jubileumvergadering in het Vredespaleis te ’s-Gravenhage op 9 april 2009

Het begon allemaal met een mededeling in het tijdschrift De Pacht, in december 1958 (zie afbeelding hierboven). Een groep van 19 personen had het initiatief genomen tot het oprichten van een ver...

 De ontwikkelingen in het Europees landbouwrecht. Preadvies voor de Vereniging van Agrarisch Recht

Het bestuur van de Vereniging voor Agrarisch Recht heeft de preadviseur voor eenmoeilijke, doch boeiende taak gesteld. Toekomstige ontwikkelingen van het recht beschrijven is niet ...

 Wetgeving en literatuur

Algemeen Literatuur: subsidiegids 2009 De actuele subsidieregelingen die van belang zijn voor boeren en tuinders zijn gebundeld in de nieuwe subsidiegids: Subsidiegids 2009 voor de agrarische s...