Tijdschrift voor Financieel Recht

2020 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. W.J. Horsten

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
prof. mr. dr. M. Haentjens
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. A.J.A.D. van den Hurk
prof. dr. E.P.M. Joosen
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

A-F. van Gemert
mr. D. M. van der Houwen

Inleiding

Impact van het coronavirus op het financiële stelsel

mr. G.W. Kastelein

Covid-19 beheerst momenteel ons dagelijks leven.[1] Van overheidswege worden draconische maatregelen afgekondigd om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Veel landen zijn in lock down of hebben andere zware maatregelen genomen om verspreiding af te remmen. Verdere maatregelen zijn niet uitgesloten. Aandelenkoersen dalen wereldwijd.[2] De angst en onzekerheid bij mensen is groot. Het virus (inclusief onze reacties daarop) heeft verwoestende gevolgen voor de economie en de financiële markten. De ramingen over de financiële impact van Covid-19 lopen uiteen.[3] ... ...lees meer

Artikel

De overdracht van vorderingen uit hoofde van kredietovereenkomsten

mr. M.H.P. Claassen en mr. J.L. Snijders1

Op 24 december 2019 heeft de Minister van Financiën een wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft ter consultatie voorgelegd.[2] De consultatie stond open tot 16 februari 2020.[3] Met de wijziging wordt onder andere de vrijstelling voor de vergunningplicht voor het aanbieden van krediet gewijzigd voor partijen die vorderingen uit kredietovereenkomsten verkrijgen. Hoewel de wijziging wordt gebracht als een verlichting en een verduidelijking, pakt deze bepaald anders uit. In dit artikel staan we stil bij de toezichtrechtelijke aspecten en context bij de overdracht van vorderingen uit hoof... abonneren of dit artikel kopen.

Repliek Chris van Toor op de reactie van Iris Palm-Steyerberg in FR 2020, nr....

mr. Chr. van Toor MBA1

In mijn artikel[2] stelde ik dat de verplichte toetsing op grond van art. 42 lid 2 van de Solvency II-richtlijn[3] uitsluitend betrekking heeft op bestuurders en niet op verantwoordelijken voor sleutelfunctiehouders omdat dit geen bestuurders zijn. Iris Palm-Steyerberg meent dat verantwoordelijken voor de sleutelfunctiehouders ex art. 42 lid 2 van de Solvency II-richtlijn onder het bestuurdersbegrip moeten worden begrepen en derhalve (ook) moeten worden getoetst. Iris Palm-Steyerberg ontleent haar stelling onder andere aan de Richtsnoeren voor het governancesysteem van EIOPA.[4] I... abonneren of dit artikel kopen.

Opnieuw koersen door de Wet op het financieel toezicht

mr. K.A. Kralj1

De onderstaande tekst is de verkorte versie van het verslag zoals gepubliceerd in het gedrukte tijdschrift. In de pdf bijlage in de rechter kolom van deze pagina vindt u  de volledige versie van het verslag. Een ieder die zich maar enigszins bezighoudt met het financieel toezichtrecht, kent de boeken en artikelen van de hand van Christel Grundmann-van de Krol. Zij is, hoewel zij reeds enkele jaren met emeritaat is, nog steeds een autoriteit op dit complexe rechtsgebied. Haar eerste boek ‘Koersen door h... abonneren of dit artikel kopen.

Nieuws

mr. M.P.G. van Eijck van Heslinga, mr. A.A. Pasaribu, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënConsultatie Implementatiewet kapitaalvereisten 2020Op 12 februari 2020 is de Implementatiewet kapitaalvereisten 2020 ter consultatie aangeboden. De Implementatiewet strekt tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en dient ter implementatie van de vijfde Richtlijn kapitaalvereisten (Richtlijn 2019/878/EU, aangeduid als CRD V). Daarnaast voorziet de Implementatiewet in enkele beperkte wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht ter harmonisatie met de tweede Verordening kapitaalvereisten (Vero... abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het Nieuws - DNB Beleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid Trustkan...

prof. mr. E.P.M. Joosen1

Op 15 januari 2020 werd de DNB Beleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid Trustkantoren in de Staatscourant[2] (hierna: Beleidsregel) gepubliceerd. De Beleidsregel is met onmiddellijke ingang van toepassing op alle in Nederland gevestigde en in Nederland actieve trustkantoren, ook indien deze zijn gevestigd buiten Nederland. De Beleidsregel geeft een nadere invulling aan de normen neergelegd in art. 14, eerste, tweede en vierde lid, onderdeel a, subonderdeel 4 en 41, derde lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018[3] (hierna: Wtt 2018).Art. 14 Wtt 2018 reg... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. M. Flipse, mr. H.J.R. Stoter, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher, mr. R.J.C. Goudswaard, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen, mr. T.B. Klerks, mr. N. Dekker en mr. W.M.A. Pronk[1][2]GerechtshovenGerechtshof ’s-Hertogenbosch11 februari 2020 ECLI:NL:GHSHE:2020:411 (Coöperatieve Rabobank U.A. / Geïntimeerde) Inzake: wijzigingsbeding, zorgplicht, algemene bankvoorwaarden – WPGeïntimeerde heeft sinds de jaren ’90 een vastgoedportefeuille opgebouwd met een twintigtal woningen en appartementen. Voor ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS