Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 4

De overdracht van vorderingen uit hoofde van kredietovereenkomsten

mr. M.H.P. Claassen en mr. J.L. Snijders1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 24 december 2019 heeft de Minister van Financiën een wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft ter consultatie voorgelegd.[2] De consultatie stond open tot 16 februari 2020.[3] Met de wijziging wordt onder andere de vrijstelling voor de vergunningplicht voor het aanbieden van krediet gewijzigd voor partijen die vorderingen uit kredietovereenkomsten verkrijgen. Hoewel de wijziging wordt gebracht als een verlichting en een verduidelijking, pakt deze bepaald anders uit. In dit artikel staan we stil bij de toezichtrechtelijke aspecten en context bij de overdracht van vorderingen uit hoofde van kredietovereenkomsten, plaatsen we een aantal kritische noten bij de voorgestelde wijziging en staan we nog stil bij een aantal onderwerpen die aandacht verdienen bij de overdracht van vorderingen uit hoofde van kredietovereenkomsten.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Vrijstelling voor ondernemingen die vorderingen overnemen

2. De voorgestelde wijziging

3. Gevolgen voor gebruik vrijstelling

4. Verduidelijking dat de oorspronkelijke kredietaanbieder geen vergunning voor bemiddelen behoeft

5. Ontheffing provisieverbod

6. Informatieverplichtingen

7. Overgangsregeling

8. Rentevaststelling

9. Afspraken over beheer en uitvoering

10. Afrondend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.H.P. Claassen en mr. J.L. Snijders1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16059

Verder in 2020 nr.4

 Impact van het coronavirus op het financiële stelsel

Covid-19 beheerst momenteel ons dagelijks leven.[1] Van overheidswege worden draconische maatregelen afgekondigd om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Veel landen zijn in lock down o...

 De overdracht van vorderingen uit hoofde van kredietovereenkomsten

Op 24 december 2019 heeft de Minister van Financiën een wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft ter consultatie voorgelegd.[2] De consultatie stond open tot 16 februari 2020.[3] Met de wijzig...

 Repliek Chris van Toor op de reactie van Iris Palm-Steyerberg in FR 2020, nr. 1/2 op zijn bijdrage in FR 2019, nr. 9: ‘Vier jaar toetsing tweede echelon bij banken en verzekeraars: een effectieve procedure of een procedure die heroverweging verdient?’

In mijn artikel[2] stelde ik dat de verplichte toetsing op grond van art. 42 lid 2 van de Solvency II-richtlijn[3] uitsluitend betrekking heeft op bestuurders en niet op verantwoordelijken voor sle...

 Opnieuw koersen door de Wet op het financieel toezicht

De onderstaande tekst is de verkorte versie van het verslag zoals gepubliceerd in het gedrukte tijdschrift. In de pdf bijlage in de rechter kol...

 Nieuws

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënConsultatie Implementatiewet kapitaalvereisten 2020Op 12 februari 2020 is de Implementatiewet kapitaalvereisten 2020 ter consultatie aangeboden....

 Rondom het Nieuws - DNB Beleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid Trustkantoren

Op 15 januari 2020 werd de DNB Beleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid Trustkantoren in de Staatscourant[2] (hierna: Beleidsregel) gepubliceerd. De Beleidsregel is met onmiddellijk...