Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 4

Opnieuw koersen door de Wet op het financieel toezicht

mr. K.A. Kralj1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De onderstaande tekst is de verkorte versie van het verslag zoals gepubliceerd in het gedrukte tijdschrift. In de pdf bijlage in de rechter kolom van deze pagina vindt u  de volledige versie van het verslag. Een ieder die zich maar enigszins bezighoudt met het financieel toezichtrecht, kent de boeken en artikelen van de hand van Christel Grundmann-van de Krol. Zij is, hoewel zij reeds enkele jaren met emeritaat is, nog steeds een autoriteit op dit complexe rechtsgebied. Haar eerste boek ‘Koersen door het effectenrecht’ is in 1997 verschenen,[2] waarna met tussenpozen van ongeveer twee jaar een nieuwe geactualiseerde druk is gepubliceerd.[3] Na de inwerkingtreding van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) op 1 januari 2007[4] is het boek onder de titel ‘Koersen door de Wet op het financieel toezicht’[5] (hierna: Koersen) verschenen, waarvan de laatste vierde druk in 2012[6] is gepubliceerd. Mede naar aanleiding van het uitdijen van het financieel toezichtrecht, heeft Christel besloten om haar boek in afzonderlijke delen te laten verschijnen. Het eerste deel is in 2016 verschenen[7] en in 2019 zijn er twee nieuwe delen[8] gepubliceerd die de aanleiding zijn geweest voor het symposium ‘Opnieuw koersen door de Wet op het financieel toezicht’. Dit artikel is een verkort verslag[9] van het symposium met sprekers uit de wetenschap en het toezicht.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding en opening – Kleis Broekhuizen

2. Naar een eigen vennootschapsrecht voor financiële ondernemingen? – Hélène Vletter-van Dort

3. Europees financieel recht en de Prospectusverordening – Evert van Walsum

4. Voorwetenschap 2.0 – Mathijs Giltjes

5. Misleidende beursberichten – Arnoud Pijls

6. Hoe past het SSM in het ESFS; samenwerking ESA’s en ECB of competitie? – Bart Joosen

7. Tot besluit

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K.A. Kralj1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16061

Verder in 2020 nr.4

 Impact van het coronavirus op het financiële stelsel

Covid-19 beheerst momenteel ons dagelijks leven.[1] Van overheidswege worden draconische maatregelen afgekondigd om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Veel landen zijn in lock down o...

 De overdracht van vorderingen uit hoofde van kredietovereenkomsten

Op 24 december 2019 heeft de Minister van Financiën een wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft ter consultatie voorgelegd.[2] De consultatie stond open tot 16 februari 2020.[3] Met de wijzig...

 Repliek Chris van Toor op de reactie van Iris Palm-Steyerberg in FR 2020, nr. 1/2 op zijn bijdrage in FR 2019, nr. 9: ‘Vier jaar toetsing tweede echelon bij banken en verzekeraars: een effectieve procedure of een procedure die heroverweging verdient?’

In mijn artikel[2] stelde ik dat de verplichte toetsing op grond van art. 42 lid 2 van de Solvency II-richtlijn[3] uitsluitend betrekking heeft op bestuurders en niet op verantwoordelijken voor sle...

 Opnieuw koersen door de Wet op het financieel toezicht

De onderstaande tekst is de verkorte versie van het verslag zoals gepubliceerd in het gedrukte tijdschrift. In de pdf bijlage in de rechter kol...

 Nieuws

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënConsultatie Implementatiewet kapitaalvereisten 2020Op 12 februari 2020 is de Implementatiewet kapitaalvereisten 2020 ter consultatie aangeboden....

 Rondom het Nieuws - DNB Beleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid Trustkantoren

Op 15 januari 2020 werd de DNB Beleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid Trustkantoren in de Staatscourant[2] (hierna: Beleidsregel) gepubliceerd. De Beleidsregel is met onmiddellijk...