Tijdschrift voor Financieel Recht

2021 nr. 5

Redactie

Hoofdredactie

mr. W.J. Horsten

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
prof. mr. dr. M. Haentjens
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. A.J.A.D. van den Hurk
prof. dr. E.P.M. Joosen
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

A-F. van Gemert
mr. D. M. van der Houwen

Inleiding

De Ollongren-papers

mr. R.K. Pijpers

De titel van dit voorwoord klinkt als een Zweedse misdaadroman. Toch doet de faux pas van verkenner Kasja Ollongren mij niet direct denken aan inspecteur Martin Beck, de illustere hoofdpersoon in de spannende boeken van Sjöwall & Wahlöö. Nee, het beeld dat bij mij opdoemt, is dat van Fortis-topman Filip Dierckx, die eind september 2008 werd gefotografeerd met een nota met daarin de contouren voor de redding van Fortis. Het plan was dat ABN AMRO zou worden overgenomen door ING, maar ING zag daar uiteindelijk van af. In plaats daarvan werden alle Fortis-bezittin... ...lees meer

Artikel

Extern toezicht en interne governance

dr. mr. J.G.C.M. Galle1

Voorstel Verordening digitale operationele veerkracht voor de financiële sector (DORA) In deze bijdrage wordt het onlangs gepubliceerde voorstel voor de Verordening digitale operationele veerkracht voor de financiële sector (DORA) toegelicht. Het voorstel is goed ontvangen en lijkt binnen twee jaar te worden gefinaliseerd. Specifieke aandacht wordt gegeven aan het nieuwe EU-toezicht op cruciale derde ICT-aanbieders en aan de interne governance en rol van het bestuur bij financiële entiteiten. 1. Inleiding De digitale risico's die financiële ondernemingen l... abonneren of dit artikel kopen.

Europees AML/CFT-toezicht: een blik vooruit

mr. S. Daniëls en mr. C. van der Meulen1

De Europese Commissie lanceert in 2021 nieuwe AML/CFT-wetgeving waarmee zij een geharmoniseerd AML/CFT-raamwerk introduceert en een Europese AML/CFT-toezichthouder opricht. De auteurs schetsen een beeld van de mogelijke regelgevende en institutionele wijzigingen die deze wetgevingsvoorstellen met zich brengen. Zij gaan daarbij in op de recente ontwikkelingen op AML/CFT-gebied, de reikwijdte en structuur van het beoogde toezicht en de risicogebaseerde benadering die daaraan ten grondslag zal liggen. 1. Inleiding Wie de recente ontwikkelingen ten aanzien van de wet- en rege... abonneren of dit artikel kopen.

Obligatieherstructureringen

mr. dr. O. Salah1

Buitengerechtelijk, de surseance van betaling en de WHOA – Deel 2 In deel 1 van deze bijdrage behandelde ik buitengerechtelijke obligatieherstructureringen op basis van de transactiedocumentatie. Er zijn echter situaties denkbaar waarin een obligatieherstructurering niet tot stand kan komen zonder rechterlijke inmenging. In dergelijke gevallen ziet de emittent zich genoodzaakt uit te wijken naar een dwangakkoord. In deel 2 van deze bijdrage bespreek ik deze mogelijkheden. In paragraaf 1 behandel ik een obligatieherstructurering in surseance van betaling. Vervolgens bespre... abonneren of dit artikel kopen.

MiFID II gedragsregels en de pandemie: een Quick Fix

mr. R.E. Labeur

Rondom het Nieuws Dit artikel biedt een blik op bepaalde aspecten van de zogenoemde MiFID II Quick Fix Richtlijn. Deze richtlijn is met een grote snelheid tot stand gekomen en moet al vanaf 28 februari 2022 door de lidstaten worden toegepast. De onderwerpen waarin wijzigingen plaatsvinden betreffen (i) informatie- en rapportageverplichtingen jegens professionele beleggers, (ii) product governance, (iii) research, (iv) de grondstoffenmarkten en (v) best execution rapportageverplichtingen voor handelsplatformen, beleggingsondernemingen met systematische internalisatie en an... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Deel deze pagina:
RSS