Tijdschrift voor Financieel Recht

2022 nr. 7/8

Redactie

Hoofdredactie

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. P.M. van Vliet

 

Inleiding

De omstreden klant

prof. mr. D. Busch, mr. A.J.A.D. van den Hurk en mr. R.E. Labeur

Wat hebben de Wwft, de economische sancties tegen Russische oligarchen en de Tijdelijke regeling hypothecair krediet gemeen? In alledrie de gevallen resulteert de regelgeving erin dat banken en andere financiële ondernemingen bepaalde klanten liever kwijt dan rijk zijn. In sommige gevallen is dat terecht, in andere gevallen kan men daar vraagtekens bij plaatsen. Reden genoeg voor een special over 'de omstreden klant'.   De eerste bijdrage is geschreven door Frank 't Hart en is getiteld Contracteerplicht en afscheidsplicht. De vraag wie ... ...lees meer

Artikel

Contracteerplicht en afscheidsplicht

dr. mr. F.M.A. 't Hart1

De vraag wie en onder welke omstandigheden toegang heeft tot financiële dienstverlening en meer in het bijzonder betaalrekeningen is een maatschappelijk vraagstuk. De beantwoording van deze vraag mag niet uitsluitend aan financiële ondernemingen overgelaten worden, niet alleen vanwege de impasse waarin financiële ondernemingen terecht zijn gekomen maar ook vanwege de diversiteit van de betrokken - en soms tegengestelde – maatschappelijke belangen. Enkele belangen die financiële ondernemingen moeten afwegen zijn: (i) een wettelijke - en ongeschreven contracteerplicht, (ii) in het verlengd... abonneren of dit artikel kopen.

Sanctieregelgeving en handhavingsrisico

mr. drs. S.M. Peek1

Toenemende aandacht voor sanctieregelgeving vraagt effectieve compliance van financiële ondernemingen Financiële ondernemingen moeten vanwege Europese en Nederlandse sanctieregels onderzoek doen naar sanctierisico's van klanten en transacties. Sancties kunnen gericht zijn op personen en entiteiten, goederen en diensten of sectoren van de economie. Toch zijn ze veelal niet alles en iedereen omvattend. Om sanctieschendingen en handhavingsmaatregelen te voorkomen is effectieve compliance geboden. 1. Inleiding Kijkend naar klanten die ongewild zij... abonneren of dit artikel kopen.

Wonen, het recht van de rijksten?

G.A. Lageman-Ledegang Manager Expertise Centrum Wonen1

De pilot duurhuur bezien vanuit het perspectief van de regelgever, toezichthouder, geldverstrekker en woningmarktproblematiek. 'Woonrecht' wordt in veel woningmarktdiscussies aangehaald. In de praktijk is dat recht niet afdwingbaar, maar is overheidsinvloed wel in beleid merkbaar. Dat woonbeleid moet echter veel concreter, duurzamer en integraal worden. De markt verzandt anders in discussies over oplossingen, terwijl wonen intussen verandert in het recht van de rijksten. De woningmarkt is volgens kiesgerechtigde Nederlanders niet voor niets het meest urgente maatschappeli... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS