Tijdschrift voor Financieel Recht 2022 nr. 7/8

Contracteerplicht en afscheidsplicht

dr. mr. F.M.A. 't Hart1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De vraag wie en onder welke omstandigheden toegang heeft tot financiële dienstverlening en meer in het bijzonder betaalrekeningen is een maatschappelijk vraagstuk. De beantwoording van deze vraag mag niet uitsluitend aan financiële ondernemingen overgelaten worden, niet alleen vanwege de impasse waarin financiële ondernemingen terecht zijn gekomen maar ook vanwege de diversiteit van de betrokken - en soms tegengestelde – maatschappelijke belangen. Enkele belangen die financiële ondernemingen moeten afwegen zijn: (i) een wettelijke - en ongeschreven contracteerplicht, (ii) in het verlengde daarvan ook het belang van het in stand houden van een in beginsel voor een ieder toegankelijke en betaalbare financiële dienstverlening, (iii) het belang van een integere financiële sector mede gewaarborgd door een wettelijke weigerings- en beëindigingsplicht, (iv) hun zorgplicht jegens derden welke zorgplicht is ontleend aan hun maatschappelijke positie en ten slotte (v) het eigen belang besta...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Wwft

1.1. Doelstellingen

1.2. Systematiek

1.3. Intensiever toezicht en handhaving

1.4. Tussenconclusie

2. Weigeringsplicht

2.1. Cliëntenonderzoek 

2.1.1. Weigeringsplicht

2.2. Contracteerplicht

2.2.1. Wettelijke contracteerplicht

2.2.2. Ongeschreven contracteerplicht

2.3. Belangenafweging

2.3.1. Uitgangspunt: bevoegdheid tot beëindiging

2.3.2.  Redelijkheid en billijkheid

2.3.3. Ongewenste klanten?

2.3.4. Medewerkingsplicht cliënten

3. Maatschappelijke afwegingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. mr. F.M.A. 't Hart1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17236

Verder in 2022 nr.7/8

 De omstreden klant

Wat hebben de Wwft, de economische sancties tegen Russische oligarchen en de Tijdelijke regeling hypothecair krediet gemeen? In alledrie de gevallen resulteert de regelgeving erin dat banken en and...

 Contracteerplicht en afscheidsplicht

De vraag wie en onder welke omstandigheden toegang heeft tot financiële dienstverlening en meer in het bijzonder betaalrekeningen is een maatschappelijk vraagstuk. De beantwoording van deze vraag m...

 Sanctieregelgeving en handhavingsrisico

Toenemende aandacht voor sanctieregelgeving vraagt effectieve compliance van financiële ondernemingen Financiële ondernemingen moeten vanwege Europese en Nederlandse sanctieregels onderzoek doen na...

 Wonen, het recht van de rijksten?

De pilot duurhuur bezien vanuit het perspectief van de regelgever, toezichthouder, geldverstrekker en woningmarktproblematiek. 'Woonrecht' wordt in veel woningmarktdiscussies aangehaald. In de prak...