Tijdschrift voor Financieel Recht

2023 nr. 12

Redactie

Hoofdredactie

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. P.M. van Vliet

 

Inleiding

Terugblikken en vooruitkijken

dr. M.L. Louisse1

Dit is het voorwoord van het laatste nummer van het Tijdschrift voor Financieel Recht 2023. Dat betekent dat het is toegestaan om daaraan de titel ‘terugblikken en vooruitkijken’ te geven. In de wereld van het financiëletoezichtsrecht, en overigens ook daarbuiten, volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Het mag dan ook niet verbazen dat alle artikelen in dit nummer ofwel een terugblik ofwel een vooruitblik zijn. Dat is echter niet de enige rode draad in de artikelen.   Boorsma, Koppenol en Poot hebben in hun Kroniek Toezicht en Handhaving teruggekek... ...lees meer

Artikel

Kroniek Toezicht en Handhaving

mr. A.J. Boorsma, mr. M. Koppenol en mr. W.J. Poot1

Vorig jaar schreven we in onze kroniek dat evenredigheid hét thema was in bestuursrechtelijk Nederland en dat dit algemene beginsel van behoorlijk bestuur ook in toezichts- en handhavingsdossiers van de AFM en DNB, die bestuurlijke maatregelen dienen te treffen die doeltreffend en afschrikwekkend zijn maar ook evenredig, een belangrijke rol speelt. In deze kroniekperiode is dat niet anders. Uit de uitspraken die in deze periode zijn verschenen blijkt hoe de ontwikkelingen met betrekking tot het evenredigheidsbeginsel hun weerslag hebben gekregen op de toetsing door bestuursrechters van h... abonneren of dit artikel kopen.

Tien jaar toezicht op alternatieve beleggingsinstellingen: Observaties en erv...

mr. R.E. Labeur1 en mr. T.W.G. de Wit

De Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (de AIFM Richtlijn[2]) is sinds deze zomer tien jaar van kracht. In vervolg op het artikel naar aanleiding van het eerste lustrum van de richtlijn in 2018, blikken de auteurs in dit artikel terug op het tweede lustrum en delen hun ervaringen na nog eens vijf jaar AIFM Richtlijn. 1. Inleiding en afbakening De AIFM Richtlijn voorziet in toezicht op beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s). Op deze abi-beheerders (hierna kortweg als beheerders abonneren of dit artikel kopen.

MiCA en betalen met crypto

mr. R. Middelburg en mr. J.A. Voerman1

Welke cryptoactivadiensten worden verleend en hoe zit het met de PSD2-vergunningplicht voor CASPs? MiCA reguleert onder andere aanbieders van cryptoactivadiensten, de Crypto-Asset Service Providers ofwel CASPs. Voorzover CASPs zelf betaaldiensten verlenen met betrekking tot de door hen aangeboden cryptoactivadiensten moeten zij over een PSD2-vergunning beschikken. De overlap van cryptoactivadiensten en betaaldiensten zorgt voor vraagtekens. Na een introductie van MiCA, bespreekt dit artikel aan de hand van een aantal voorbeelden welke cryptoactivadiensten kunnen worden ve... abonneren of dit artikel kopen.

Effectieve poortwachters - Meer waar nodig, minder waar het kan

H. Erftemeijer

In dit artikel betoogt Helène Erftemeijer, Sector Coördinator AML/CFT bij de Nederlandse Vereniging van Banken, hoe een meer risicogebaseerd Wwft-klantonderzoek door banken kan zorgen voor minder impact op bonafide klanten en criminele elementen uit het financiële systeem kan weren. En hoe het werk van poortwachters effectiever directe meerwaarde kan hebben voor de opsporing en vervolging van criminele activiteiten. 1. Klant 1: de ex-minister - of impact van Wwft-klantonderzoek op goedwillende klanten Er was eens een voormalig minister die een nieuw zakelijk ... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Rondom het Nieuws

mr. drs. C.J. Groffen

AIFMD 2 – DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN   Er is overeenstemming bereikt over de wijziging van de AIFMD[1], ook wel aangeduid als AIFMD 2.[2] Dit artikel beschrijft de belangrijkste wijzigingen. Opvallend is dat in het kader van AIFMD 2 ook de ICBE Richtlijn[3] ingrijpend wordt gewijzigd. Hierdoor worden de regels voor icbe's en beleggingsinstellingen[4] verder geharmoniseerd. Dit artikel gaat in op de belangrijkste wijzigingen voor beleggingsinstellingen die veelal ook gelden voor icbe's en gaat ten slotte kort in op enkele wijzigingen specifiek voor i... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS